Výzva 2017

Beginning
of submission period
End of
submission period
Beginning
of public voting
End of
public voting
Announcement
of nominees
Award
ceremony
Beginning
of next submission
period

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V loňském roce se do soutěže přihlásilo téměř 280 projektů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska i Slovinska. 15 z nich bylo 1. května 2016 oceněno cenou SozialMarie.

Stojíte za sociálně inovačním projektem, který se věnuje aktuálním výzvám a společenským problémům? Přihlaste se!

SozialMarie roste: Letos přivítáme jako nového člena rodiny SozialMarie Slovensko! V aktuálním ročníku se mohou poprvé hlásit projekty z celého území Slovenska. V dalších letech se chce SozialMarie rozšířit na celé území Chorvatska a Slovinska.

Od letoška musí být všechny žádostí podávány také v anglickém znění. Důvodem je zjednodušení mezinárodní výměny zkušeností a know-how. Nahlédněte a inspirujte v stále se rozrůstající databance přihlášených projektů na našem webu www.sozialmarie.org.

KDO se může přihlásit?

 • Projekty, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení.
 • Soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.
 • Země: Česká republika, Maďarsko, Rakousko a Slovensko
 • Projekty z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska musí být vzdálené max. 300 km vzdušnou čarou od Vídně

CO musí podaný projekt splňovat?

 • Odpovídat podmínkám účasti v soutěži.
 • Musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat, směřovat do budoucnosti. Již ukončené projekty a projekty ve stádiu příprav nebudou akceptovány a do soutěže zařazeny.
 • Projekt, který je do soutěže SozialMarie přihlašován je sociálně inovačním projektem podle kritérií soutěže SozialMarie.
 • Přihlásit více projektů je možné. Jednotlivé projekty musí být na sobě nezávislé, každý projekt musí být na samostatném, vlastním formuláři. Projekty z minulých let se mohou přihlásit znovu, pakliže již nebyly oceněné.

JAK se přihlásit?

 • Podávání prihlášek probíhá výhradně online na webových stránkách SozialMarie.
 • Kompletně vyplněný formulář musí být odeslán (online) nejpozději v úterý 24. ledna 2017 v 23:55.
 • Celá žádost, formulář a všechny PDF přílohy jsou podávány ve dvou jazykových zněních. V jazyce země projektu a v anglickém jazyce. Výjimka platí pro: Chorvatsko, Německo, Polsko a Slovinsko. Projekty z těchto zemí stačí podat pouze v anglickém jazyce.
 • Ukládejte průběžně rozpracovanou verzi. Odeslání je možné až po kompletním vyplnění povinných kolonek formuláře a není překročen maximální počet znaků. Úspěšné podání žádosti je potvrzeno automaticky.

Profil každého podaného projektu je zveřejněný v online databance SozialMarie.

V případě technických problémů se prosím obraťte na naši kancelář: sozialmarie@sozialmarie.org, +43(0)1/587-7181.