Odborná porota

Dr. Josef Hochgerner

Univ. Prof. Dr. Josef Hochgerner, Centrum pre sociálne inovácie (Zentrum für Soziale Innovation, ZSI)

Zakladateľ (1990) a vedecký riaditeľ Centra pre sociálne inovácie ZSI (Zentrum für Soziale Innovation, www.zsi.at). Sociológ s medzinárodnými skúsenosťami ako vedec a odborník v organizáciách pre sociálne partnerstvo, v národných a európskych agentúrach pre rozvoj vedy a inovácií; tréner a referent pre odborný výcvik a vzdelávanie dospelých na rakúskych a európskych univerzitách; 2001-2005 prezident Rakúskej sociologickej spoločnosti; vedecká, výuková a praktická špecializácia na inovácie, predovšetkým sociálne inovácie; na sociálnu dimenziu v oblasti vedomostí, vedy a techniky; na prácu, vzdelávanie a život v globálnej informačnej spoločnosti.

Marlies Sutterlüty

Mag. Veronika Č. Janýrová, MBA, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw)

Mag. Veronika Č. Janýrová, MBA je projektová manažérka vo Viedenskom inštitúte pre medzinárodné ekonomické štúdiá (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)). Už niekoľko rokov má na starosti rad medzinárodných výskumných projektov. Dlhodobo sa podiela na cezhraničných česko-rakúskych filmových, umeleckých a kultúrnych projektoch. Od roku 2011 sa venovala propagácii SozialMarie v Českej republike a stala sa jej lokálnou koordinátorkou. Od roku 2013 bola hodnotiteľkou prihlásených projektov a za použitia kritérií sociálnych inovácií ohodnotila viac ako 200 prihlásených projektov.

Miro Kocur

Miroslav Kocúr, Dr., PhD.

Miroslav Kocúr, Dr., PhD. (1969), sa viac ako 20 rokov venuje projektom vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. Pôsobil ako učiteľ a pedagóg na základných a stredných školách ako aj vo vysokoškolskom a univerzitnom prostredí. Bol prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave. Momentálne sa v neziskovej organizácii LEAF venuje programu vyhľadávania a podpory mladých ľudí riešiacich iniciatívne a inovatívne svojimi projektami konkrétne situácie a výzvy v spolupráci školského aj podnikateľského či neziskového prostredia. Okrem toho sa venuje publikačnej činnosti a svoje názorové komentáre k spoločensko-etickým témam publikuje v uznávaných denníkoch aj elektronických mediách. Je moderátorom programu verejnoprávneho rozhlasu Rádia Slovensko - RTVS, ktorý je zameraný na aktuálne civilizačné, kulturno-spoločenské či filozoficko-náboženské témy. Je ženatý, má dve dcéry a žijú spoločne v Bratislave.

Kovács Éva

Doz. Dr. Éva Kovács, Inštitút sociológie (IS)/Vienna Wiesenthal Institute (VWI)

Vedúca štúdií pri IS, Centrum sociálnych vied maďarskej Akadémie vied v Budapešti, a koordinátorka projektu VWI; sociologička s medzinárodnými skúsenosťami v rôznych oblastiach vedeckého výskumu. Prednášajúca na maďarských a európskych univerzitách; profesné zameranie na výskum, výuku a prax: židovská identita, etnické spolužitie, migrácia, rodové a sociálne povedomie. Spoluzakladateľka organizácie Rešpekt pre akýkoľvek pohyb (Respekt für Alle Bewegung) a jej online magazínu coMMMunity.eu. 

Barbara van Melle

Barbara van Melle, žurnalistka a moderátorka

V priebehu svojej žurnalistickej praxe som sa v posledných rokoch zoznámila s mnohými angažovanými sociálnymi projektmi so zameraním od integrácie utečencov cez ženské iniciatívy, prácu s deťmi a mládežou až po sociálnu prácu s bezdomovcami. Za projektmi stoja často jedinečné myšlienky a sú realizované ľuďmi s obdivuhodnou mierou angažovanosti. Cieľom ocenení SozialMarie nie je iba vyznamenanie takýchto projektov, ale tiež ich zviditeľnenie na verejnosti prostredníctvom médií.

Marlies Sutterlüty

Mag.a Marlies Sutterlüty, diplomovaná sociálna pracovníčka, lektorka Vysokej odbornej školy FH Campus Wien, študijný odbor sociálna práca.

Okrem prednášok je zodpovedná za vzťahy s verejnosťou a stáže; dlhoročná spolupráca so Združením pre opatrovníctvo a práva pacientov krajinnej vlády Tirolska. Na voľnej nohe sa venuje supervízii a moderovaniu. Spolupracuje s rôznymi profesnými a sociálno-politickými iniciatívami. 

Koordinátorka Poroty

Petra Radeshcnig

Mag. Petra Radeschnig

Ekonómka, od roku 1990 konzultantka a trénerka so špecializáciou na systémový rozvoj s pôsobnosťou v Rakúsku, krajinách Európskej únie, západnej a východnej Afriky. Štyri roky pracovala v rámci rakúskej a nemeckej rozvojovej spolupráce v Burkina Faso v západnej Afrike, má skúsenosti s riadením a manažmentom v kultúrne rozdielnych kontextoch.