Výzva 2017

Beginning
of submission period
End of
submission period
Beginning
of public voting
End of
public voting
Announcement
of nominees
Award
ceremony
Beginning
of next submission
period

Cena SozialMarie bude udelená už trinástykrát. Hľadáme projekty, ktoré navrhujú a aplikujú sociálno-inovatívne riešenia pre spoločenské výzvy. Naše ceny vyznamenajú najlepšie spomedzi nich. Minulý rok sme obdržali takmer 280 prihlášok z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Slovenska. 15 projektov získalo 1. mája 2016 ceny SozialMarie.

Realizujete sociálno-inovatívny projekt, ktorý reaguje na aktuálne sociálne výzvy, konflikty a problémy? Ak áno, prosím pošlite prihlášku!

SozialMarie sa rozrastá. Tento rok privítame Slovensko ako nového plnohodnotného člena SozialMarie. Odteraz môžu byť predložené projekty z celého územia Slovenska. Dúfame, že čoskoro budeme môcť rozšíriť predkladanie prihlášok i na územie celého Chrovátska a celého Slovinska!

Od tohto roku sa všetky projekty predkladajú tiež v angličtine, aby sa uľahčila medzinárodná výmena vedomostí a skúseností. Prezrite si našu rastúcu databázu predložených projektov na našej webstránke www.sozialmarie.org.

KTO môže predkladať prihlášky?

 • Ľudia realizujúci projekty, ktoré riešia súčasné sociálne problémy a výzvy.
 • Projektové žiadosti o ocenenie môžu podávať jednotlivci, komerčné firmy, sociálne podniky, občianske iniciatívy, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, spolky, organizácie verejnej správy a samosprávy.
 • Projekty z celého územia Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska budú akceptované.
 • Vprípade prihlášok z Poľska, Chorvátska, Slovinska a Nemecka projekty (na mieste realizácie) nesmú byť vzdialené viac ako 300 km od Viedne (kam doletí vrana).

AKÉ podmienky musí projekt spĺňať?

 • Projekt musí byť v súlade s pravidlami a podmienkami SozialMarie.
 • Projekty musia dokladovať, že už sú realizované, a musia pokračovať naďalej do budúcnosti. V čase zaslania prihlášky musia byť už dostatočne realizované a stále musia bežať. Ani dokončené projekty, ani projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.
 • Predložené projekty musia byť sociálno-inovatívnymi projektami v súlade s kritériami SozialMarie pre sociálne inovácie.
 • Prihlásenie viac ako jedného projektu je povolené. Takéto projekty však musia byť nezávislé jeden od druhého a musia byť predložené na oddelených prihláškových formulároch. Projekty predložené v minulosti môžu byť znovu prihlásené za podmienky, že im zatiaľ nebola udelená cena.

AKO sa prihlásiť?

 • Prihlášky musia byť predložené elektronicky na našej webstránke.
 • Prihláškový formulár musí byť kompletne vyplnený a zaslaný elektronicky (online) do 23:55 v utorok 24. januára 2017.
 • Celý prihláškový formulár vrátane všetkých pdf príloh musí byť predložený v dvoch jazykoch: v národnom jazyku A oddelene v angličtine. Výnimka: Pre Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko a Nemecko bude anglická verzia prihlášky dostačujúca.
 • Prihláška môže byť zaslaná iba vtedy, ak sú uvedené všetky povinné informácie a žiadna z odpovedí nepresiahne maximálnu dĺžku v počte znakov. Úspešné predloženie prihlášky bude automaticky potvrdené.

Každý predložený projekt má vytvorený vlastný projektový profil v databáze SozialMarie.

Ak sa stretnete s technickými problémami, zavolajte do našej kancelárie na telefónne číslo +43(0)1/587-7181 alebo pošlite email na sozialmarie@sozialmarie.org.