Ceny SozialMarie 2017 byly uděleny!

05/01/17

Cena SozialMarie

Dne 1. května bylo ve vídeňském sále veřejnoprávního rozhlasu ORF RadioKulturhaus již po třinácté oceněno 15 sociálně inovačních projektů cenou SozialMarie. Kdo jsou laureáti SozialMarie 2017? To se dozvíte zde!

V pondělí,  1. května 2017 bylo ve vídeňském sále rakouského veřejnoprávního rozhlasu ORF RadioKulturhaus již potřinácté oceněno 15 sociálně inovačních projektů cenou SozialMarie.

První cena a 15 000 euro putuje letos za českým projektem Studio 27 „zaostřeno na duši“, který vedou novináři s duševním onemocněním. Rozproudili veřejnou debatu o duševním zdraví a vlastním příkladem bojují proti stigmatu. Známé osobnosti, hosté pořadů, se zasloužili nejen o sledovanost, ale i o změnu postoje veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. 

Welcome to Life z Rakouska byl oceněn druhou cenou ve výši 10 000 euro. Projekt se stará o mladistvé bez zázemí, kteří po dosažení 18. let vychází ze sociálně-pedagogických zařízení a pomáhá jim ulehčit přechod do dospělosti.

Třetí cenu (5 000 euro) obdržel český projekt Na Ovoce: Iniciativa Na ovoce zvyšuje povědomí o významu ovocných stromů a keřů (známých i těch již zapomenutých) a usiluje o zachování biodiverzity v zemědělství. Digitální mapa zaznamenává, kde si lze zdarma natrhat ovoce. Na ovoce zároveň organizuje workshopy, veřejné procházky a aktivně usiluje o zřizování jedlých parků ve městě.

Dalších 12 projektů z Česka, Maďarska, Rakouska a Slovenska obdrželo cenu 2 000 euro:

Amaro Records
Česko
Informace o projektu

Klub Uličník pro děti a mládež
Česko
Informace o projektu

Agentky rovnosti
Slovensko
Informace o projektu

Demographic Agent
Rakousko
Informace o projektu

Learning to live together
Rakousko
Informace o projektu

Intercultural Mentoring for Schools
Rakousko
Informace o projektu

SiM – (Self-)Representation for Civil Commitment Prisoners
Rakousko
Informace o projektu

Testing Expertise with Passion for Details
Rakousko
Informace o projektu

Budapest100
Maďarsko
Informace o projektu

Living Memorial
Maďarsko
Informace o projektu

SUHANJ! Fitness - We give you power
Maďarsko
Informace o projektu

When is the time to act if not now?!
Maďarsko
Informace o projektu

 

Aktivní záštity za Českou republiku se letos ujala Lejla Abbasová, která se rozhodla stát patronkou projektu Na Ovoce, v příštím roce ho bude provázet dle společně domluvené spolupráce.

Copyright: Maximilian Rosenberger, SozialMarie 2017, Unruhe Privatstiftung