Interview s chorvatským laureátem Zagreb 041

11/13/19

Příklady z praxe

Fotbalový klub Zagreb 041, který se aktivně zasazuje o integraci skrze sport, obdržel v květnu ocenění SozialMarie v hodnotě 2 000 Euro.

Fotbalový klub Zagreb 041, který se aktivně zasazuje o integraci skrze sport, obdržel v květnu ocenění SozialMarie v hodnotě 2 000 Euro. Od letošního ročníku májí šanci získat SozialMarie projekty z celého Chorvatska. Branimir Šloser z klubu Zagreb 041 si s naší chorvatskou koordinátorkou, Ivanou Pericou povídal, co je na tomto projektu inovativního.

Ivana Perica: S ohledem na zažitá pravidla, jak je řízen profesionální fotbal, jak dominuje hierarchie moci a peněžních transakcí, která sport posouvá do pozadí, jaký je ten inovativní element v klubu Zagreb 041? Jak dostáváte zpátky do popředí samotnou hru a její účastníky – nejen fotbalisty, ale i fanoušky a zcela jednoduše diváky.

Branimir Šloser: U nás jsou do toho vtaženi všichni členové klubu. Formou pracovních skupin se mohou k budoucím projektům, směřování klubu a plánování vyjádřit všichni – hráči, trenéři, fanoušci i rodiče trénovaných dětí. Všichni mají stejná práva vyjádřit se, přijít s iniciativou, nápady. Tyto pracovní skupiny využívají velké autonomie, aby o rozvoji a plánech mohli rozhodovat zcela sami. Pokud je nám známo, není v Chorvatsku žádný další fotbalový klub, který by fungoval podle stejných nebo podobných principů. Naše jednání je náš cíl. Naší snahou je změnit negativní obraz, vnímání fotbalu, fanoušků a integrace uprchlíků. Naším příkladem ukazujeme, že to jde i jinak.

IP: Jak se stavíte a vypořádáváte s hejty? Ty totiž do špatného světla nestaví jen chorvatský fotbal, ale jsou mlčky tolerovány na všech stadiónech po celém Světě.

BŠ: Od začátku a neúnavně vystupujeme otevřeně a hlasitě proti všem formám diskriminace. To je způsob naší práce v klubu, děje se ale mnohem víc, než jen toto. Nenávistné projevy, hejty, kterým čelíme při interakci s jinými kluby a jejich fanoušky důsledně zaznamenáváme. Zapříčinili jsme také, že odpovědné osoby byly potrestány, což představuje ve fotbale, a navíc na úrovni na které hrajeme, precedent.

IP: Jak vnímáte vaši roli a dopad s ohledem na chorvatský a mezinárodní kontext

BŠ: Jsme propojeni s celou řadou spřízněných evropských fotbalových klubů (ze Skotska, Itálie, Německa a Anglie) a co nás spojuje, je boj proti diskriminaci. Všechny tyto svazy pracují na aktivním zapojení znevýhodněných společenských skupin a jasně ho prosazují. Tento druh spolupráce nemůžeme s fotbalovými kluby z Chorvatska nebo i širšího regionu rozvíjet. Pokud víme, podobně spřízněné kluby tu stále ještě neexistují. Zato ale spolupracujeme s řadou, a to někdy opravdu různých občanských organizací, které se zabývají tématy jako jsou lidská práva, ochrana životního prostředí, humanitární pomoc a náboženství. V rozmanitosti těchto partnerů a spolupráce vidíme naši sílu. Kromě toho jsme napojeni na přilehlé školy, které navštěvují našeho členové klubu. Zde je nutno zmínit především ty školy, které přijaly děti uprchlíků a jejiž odborníci a kvalifikovaný personál nám pomáhají sledovat rozvoj, zdraví a blaho našich dětí. Jde o to, být jim pokud možno co nejvíce nablízku a pomáhat jim. Momentálně pracujeme na to, jak by náš model byl přenositelný i do jiných kontextů. V tomto smyslu rozvíjíme budoucí spolupráci s romskou organizací mládeže.

Více informací o klubu Zagreb 041: Fotbal pro všechny najdete zde.