Ceny SozialMarie 2017 byly uděleny!

V pondělí,  1. května 2017 bylo ve vídeňském sále rakouského veřejnoprávního rozhlasu ORF RadioKulturhaus již potřinácté oceněno 15 sociálně inovačních projektů cenou SozialMarie.

První cena a 15 000 euro putuje letos za českým projektem Studio 27 „zaostřeno na duši“, který vedou novináři s duševním onemocněním. Rozproudili veřejnou debatu o duševním zdraví a vlastním příkladem bojují proti stigmatu. Známé osobnosti, hosté pořadů, se zasloužili nejen o sledovanost, ale i o změnu postoje veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. 

Welcome to Life z Rakouska byl oceněn druhou cenou ve výši 10 000 euro. Projekt se stará o mladistvé bez zázemí, kteří po dosažení 18. let vychází ze sociálně-pedagogických zařízení a pomáhá jim ulehčit přechod do dospělosti.

Třetí cenu (5 000 euro) obdržel český projekt Na Ovoce: Iniciativa Na ovoce zvyšuje povědomí o významu ovocných stromů a keřů (známých i těch již zapomenutých) a usiluje o zachování biodiverzity v zemědělství. Digitální mapa zaznamenává, kde si lze zdarma natrhat ovoce. Na ovoce zároveň organizuje workshopy, veřejné procházky a aktivně usiluje o zřizování jedlých parků ve městě.

Dalších 12 projektů z Česka, Maďarska, Rakouska a Slovenska obdrželo cenu 2 000 euro. Všem projektům srdečně gratulujeme!

Aktivní záštity za Českou republiku se letos ujala Lejla Abbasová, která se rozhodla stát patronkou projektu Na Ovoce, v příštím roce ho bude provázet dle společně domluvené spolupráce.

Copyright: Maximilian Rosenberger, SozialMarie 2017, Unruhe Privatstiftung

 

Studio 27 „zaostřeno na duši“

1. cena (15 000 euro)

Česko
Informace o projektu

 

Welcome to Life

2. cena (10 000 euro)

Rakousko
Informace o projektu

 

 

Na Ovoce

3. cena (5 000 euro)

Česko
Informace o projektu

 

 

Amaro Records

Cena 2 000 euro

Česko
Informace o projektu

 

 

Budapest100

Cena 2 000 euro

Maďarsko
Informace o projektu

 

 

Klub Uličník pro děti a mládež

Cena 2 000 euro

Česko
Informace o projektu

 

 

Demographic Agent

Cena 2 000 euro

Rakousko
Informace o projektu

 

Learning to live together

Cena 2 000 euro

Rakousko
Informace o projektu

 

 

Intercultural Mentoring for Schools

Cena 2 000 euro

Rakousko
Informace o projektu

 

 

Living Memorial

Cena 2 000 euro

Maďarsko
Informace o projektu

 

 

SiM – (Self-)Representation for Civil Commitment Prisoners

Cena 2 000 euro

Rakousko
Informace o projektu

 

 

SUHANJ! Fitness - We give you power

Cena 2 000 euro

Maďarsko
Informace o projektu

 

 

Testing Expertise with Passion for Details

Cena 2 000 euro

Rakousko
Informace o projektu

 

 

Agentky rovnosti

Cena 2 000 euro

Slovensko
Informace o projektu

 

 

When is the time to act if not now?!

Cena 2 000 euro

Maďarsko
Informace o projektu