Výzva 2021

10/19/20

Novinky

Letošní výzva pro přihlášky do soutěže SozialMarie, soutěže o jednu z nejstarších a nejprestižnějších cen pro sociální inovace v Evropě bude zahájena 10. listopadu 2020 a potrvá do 19. ledna 2021. Realizujete projekt, který se věnuje aktuálním společenským výzvám a uplatňuje inovační řešení? Čtěte dál a dozvíte se další informace.

SozialMarie – cena pro sociální inovace bude vyhlášena již posedmnácté: Věříme, že se přihlásí řada vynikajících sociálně inovačních projektů ze zemí střední Evropy.

Všechny informace o výzvě a přihlášení projektů: www.sozialmarie.org/cs/vyzva

Výzva bude vyhlášena 10. listopadu 2020 a možnost přihlásit projekt do soutěže bude trvat od tohoto dne až do 19. ledna 2021. SozialMarie je cena pro probíhající sociálně inovační projekty z oblasti občanské společnosti, veřejné správy i z byznysu. SozialMarie má své pevné místo jak v Česku tak tak v zemi svého vzniku v Rakousku, v Maďarsku, na Slovensku a nově i v Chorvatsku. Po několika fázích hodnocení, která vychází z našich Kritérií sociálních inovací, bude 1. května 2021 vyhlášeno a oceněno 15 vítězných projektů, rozdělena finanční odměna v hodnotě 54 000 euro.