Otázky a odpovědi pro žadatele

11/25/22

Novinky

Vést skvělý projekt je bezesporu základem úspěchu – ale velmi podstatné je také umět svůj projekt dobře popsat a vysvětlit. Pokud se chystáte přihlásit svůj projekt do soutěže o cenu SozialMarie, připojte se k naší online akci s otázkami a odpověďmi a zjistěte, co dělá dobrou přihlášku dobrou přihláškou.

Je můj projekt již dostatečně rozpracován, abych ho mohla přihlásit? Co je to sociální inovace? Jak správně projekt prezentovat? - to jsou jen některé příklady témat, kterých se dotkneme s našimi hosty, z nichž každý představuje jiný pohled v rámci SozialMarie. Členka poroty, hodnotitel projektu a oceněný vám poradí ve všech otázkách týkajících se vaší žádosti. Připojte se k nám a dozvíte se o našem hodnotícím procesu, kritériích pro sociální inovace a získáte cenné rady!

 

Poznamenejte si datum

15. prosince 2022, 16:00 - 17:30 (CET) na Zoomu. 

Přihlaste se zde!

 

Hosté

Rosa Bergmann, Hobby Lobby (2. cena v roce 2022) 

Katalin Teller, členka poroty SozialMarie  

Jakub Šimek, hodnotitel projektu SozialMarie

Anna Misovicz, manažerka projektu SozialMarie (moderátorka)

 

Zoom 

Akce se bude konat na zoomu. Registrovaní účastníci obdrží odkaz na zoom ráno v den konání akce e-mailem. 

 

Jazyk

Akce bude probíhat v angličtině. Účastníci budou mít možnost klást během akce dotazy prostřednictvím chatu, a to v angličtině nebo v jednom z jazyků SozialMarie (němčina, maďarština, chorvatština, slovenština, slovinština a čeština). V posledních 30 minutách otevřeme break-out rooms, ve kterých budete moci dále diskutovat o tom, co vás zajímá, v českém jazyce a dalších jazycích SozialMarie.