Na tu školu mám!

Program podpory vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem

6
Rok:
2018
Země/Region:
Česká republika
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
rodina / práce s dětmi
dětská pedagogika / školská & vysokoškolská zařízení
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
12 - 18 let = mládež
0 - 11 let = děti
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. / HERE AND NOW
Odpovědná osoba:
Mgr. Miroslav Gažák
Web:
http://tadyated.org/podpora-vzdelavani/

O čem projekt je?

Podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jako první v ČR a aktuálně jako jediná organizace v Plzni se zaměřujeme na komplexní podporu, propojujeme všechny aktéry procesu vzdělávání. Unikátním prvkem je zapojení desítek dobrovolníků,VŠ studentů, kteří motivují k dalšímu vzdělávání a působí svou činností preventivně před školním neúspěchem,který vede k neúspěchu společenskému.