Sustainable peace through ethical-human and sustained relationship-building values

Promoting dialogue on ethical-human values and a sustainable, decent and peaceful society in which we want to live

8
Rok:
2019
Země/Region:
Vídeň
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
mimoškolní vzdělávání / pedagogika volného času
vzdělávání dospělých/ osvěta
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Humanis – Verein für einen offenen Dialog über menschliche Werte
Odpovědná osoba:
DI(FH) Klaus Ainedter
Web:
www.humanis-forum.org
Celkový počet hlasů: 14

O čem projekt je?

The project humanis was founded in early 2016 as an association. Humanis aims to promote the dialogue on ethical-human values in order to make people aware of how they can actively contribute to the development of a decent and peaceful society. This includes events such as lectures, discussions, seminars and workshops.