Health counselling in the emergency shelter und warm room NORD

Health counselling for the clients of the emergency shelter and the warm room NORD

8
Rok:
2019
Země/Region:
Vídeň
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
zdraví / péče
Věk cílové skupiny:
nad 60 let = senioři
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Volkshilfe Wien
Odpovědná osoba:
Alena Mach
Web:
Celkový počet hlasů: 45

O čem projekt je?

Offer of a weekly health counselling for the emergency shelter’s clients and warm room visitors. Health issues will be discussed and as far as possible first aid will be provided. If necessary, further medical measures will be given.