Vlastnická práva a ochrana údajů

Vlastnická práva

Vlastník a provozovatel www.sozialmarie.org

Unruhe Privatstiftung, FN 192483 p
Adresa: Mittersteig 13/6, 1040 Vídeň, Rakousko
Telefon: +43 (0)1 587 7181
E-mail: unruhe@ziel.at

Soukromá nadace se sídlem Mittersteig 13/6, 1040 Vídeň, Rakousko

Informační povinnost podle následujících zákonů Rakouska: §5 Zákona o elektronickém obchodě, §14 Obchodního zákoníku, §63 Živnostenského zákona a povinnosti zveřejňování podle §25 Mediálního zákona. 

Vyloučení odpovědnosti

Toto Vyloučení odpovědnosti je považované za součást internetové nabídky, která odkazuje na tuto webovou stránku. Jak její části, a nebo jednotlivé výrazy tohoto vyhlášení nejsou správné nebo v souladu se zákonem, obsah, a nebo platnost ostatních částí zůstávají tímto neovlivněné.

Zodpovědnost za obsah této webové stránky

Obsah této webové stránky byl sepsán s největší péčí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za vlastní obsah na této stránce podle všeobecných zákonů. Nemáme však žádnou povinnost sledovat odesílání, a nebo uložené informace třetích stran, a nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují ilegální činnost. Závazky na odstranění, a nebo zablokování používání informací podle všeobecného práva zůstávají nedotknuté. Záruka je v tomto ohledu možná jen od data, kdy došlo ke konkrétnímu porušení. Po vyrozumění o takovém porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat také odkazy na webové stránky třetích stran. Unruhe Privatstiftung nepřebírá žádnou odpovědnost za odkazy na jiné zdroje informací, jako například na jiné webové stránky, které se nacházejí na této webové stránce. Použití těchto odkazovaných informačních zdrojů je na vlastní riziko příslušného uživatele.

Autorská práva (copyright)

Provozovatel této webové stránky se snaží vždy dodržovat autorská práva jiných a používat díla vytvořená vlastními autory a bez licence. Obsah vytvořený provozovatelem této stránky a fungující na této webové stránce podléhá autorskému právu (copyrightu). Příspěvky třetích stran jsou označené. Duplikáty, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv si vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Převzaté soubory a kopie této stránky jsou určené na soukromé, nekomerční použití.

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto provozujeme naše webové aktivity v souladu se zákony pro ochranu údajů a bezpečnosti údajů. Informace o ochraně osobních údajů a našich zásadách ochrany osobních údajů najdete ve směrnici nadace Unruhe Privatstiftung. Níže se dozvíte, jaké informace shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Automaticky uložené údaje

Záznamy serverů (server logs)

Adresa IP přístupového počítače spolu s datem, časem, žádostí, o který soubor se žádá (název a adresa URL), jakou sumu údajů přeneste na vás, správu, či zda byla žádost úspěšná, údaje o rozpoznaní použitého prohlížeče a použitý operační systém, stejně jako webové stránky, z kterých byl přístup vykonaný (přístupný prostřednictvím odkazu). Záznamy serverů jsou uložené pro kontrolu bezpečnosti systému, technické správě webových stránek a také na optimalizaci nabídky. Tyto údaje budou zpřístupněné orgánům činným v trestním řízení, když dojde k hackerskému útoku. Další poskytování záznamů třetím stranám se neděje. Záznamy serverů se ukládají maximálně na 14 dní.

Soubory cookie

Upozorňujeme, že www.sozialmarie.org používá soubory cookie (soubory cookie v reálném čase a dočasné/trvalé soubory cookie). Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například za účelem analýzy fungovaní stránky, ale také ke zvýšení bezpečnosti stránky www.sozialmarie.org a zjednodušení uživatelského přístupu k naší nabídce. Přijetím této ochrany osobních údajů, souhlasíte s tím, že soubory cookie jsou používané stránkou www.sozialmarie.org a údaje neosobní povahy jsou shromažďované, skladované a používané. Souhlasíte též s tím, že tyto údaje mohou být uložené v souborech cookie po zavření webového prohlížeče a znovu aktivované při nové návštěvě stránky. Použití stránky www.sozialmarie.org je možné i bez souborů cookies. Ukládání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zablokovat, omezit na určité webové stránky, a nebo nastavit prohlížeč, aby Vás upozornil na zasílání souboru cookies. Soubory cookie můžete také kdykoli z pevného disku počítače vymazat.

Deaktivace souborů cookie

Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies, což jsou textové soubory uložené ve Vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání této webové stránky. Informace generované souborem cookie o používaní této webové stránky jsou odesílány na server Google v USA, na kterém jsou následně uložené. V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Na základě žádosti provozovatele těchto webových stran společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení využití webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu získanou z prohlížeče s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stran v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování dat vytvořených prostřednictvím souborů cookies a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem.

YouTube

Funkce služby YouTube jsou implementované na naší webové stránce. Tyto funkce poskytuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Integrovaná videa ukládají soubory cookie do počítače uživatelů po zadání zobrazení webu. Pokud jste zablokovali nastavení souborů cookie pro reklamní program Google, nemusíte žádné takové soubory čekat. cookie při přístupu k videím služby YouTube. Služba YouTube však ukládá neosobní uživatelské informace do jiných souborů cookie. Pokud tomu chcete předejít, musíte toto nastavení v prohlížeči zablokovat .

Unruhe Privatstiftung neuchovává a nepoužívá automatizovaná data.

Údaje zadané prostřednictvím webové stránky

Když zadáte na webové stránce www.sozialmarie.org Vaše údaje, stane se s nimi následující:

Newsletter

Pro registraci na odběr newsletteru SozialMarie potřebujeme alespoň Vaši e-mailovou adresu, na kterou má být newsletter zaslán. Další údaje budou použité s cílem osobně Vás oslovit (prostřednictvím newsletteru), a nebo Vám poskytnout další informace. Soukromá nadace Unruhe Privatstiftung používá postup dvojitého přihlášení (opt-in) pro zasílání newsletteru. To znamená, že Vám bude zasílat newsletter jen v případě, když po obdržení e-mailu od nadace Unruhe potvrdíte svou registraci prostřednictvím odkazu, který se nachází v tomto e-mailu. Nadace Unruhe tak zabezpečí, že k odběru newsletteru se můžete přihlásit jen Vy, jako uživatel dané emailové adresy. Pokud odběr newsletteru nepotvrdíte, služba newsletter nebude akceptovat žádné další registrace spojené s danou emailovou adresou. Z odběru našeho newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním e-mailu na adresu sozialmarie@sozialmarie.org. Osobní údaje budou uložené a použité pro zasílání newsletteru, dokud se neodhlásíte z této služby.

Přihlašování projektů

Na stránce www.sozialmarie.org se budou v pravidelných intervalech zobrazovat informace o aktuální výzvě SozialMarie a elektronickém přihlašování projektů do soutěže. Podmínky účasti v soutěži najdete zde. Nadace Unruhe bez Vašeho souhlasu neposkytne Vaše údaje třetím stranám.

Právo na informace

Kdykoli máte právo na informace o Vašich uložených údajích, jejich původu a příjemcích, stejně tak jako o účelu jejich uložení.

Právo na vznesení námitky

Každý uživatel webové stránky www.sozialmarie.org má právo odmítnout ukládání svých osobních údajů. Uživatel a jeho údaje budou v takovém případě vymazány.

Použití dat

Soukromá nadace Unruhe Privatstiftung se zavazuje zabezpečit údaje proti neoprávněnému přístupu v souladu s "Všeobecným nařízením o ochraně údajů" (GDPR). Soukromá nadace Unruhe Privatstiftung ukládá a používá údaje zadané a zprostředkované uživateli podle směrnice ochrany osobních údajů. Při vymazání uživatele se odstraní všecky osobní údaje tohoto uživatele.

Používáním webové stránky www.sozialmarie.org souhlasíte s touto formou zpracování údajů a s použitím shromážděných údajů pro uvedené účely.