Udelili sme ceny SozialMarie 2021!

05/02/21

Cena SozialMarie

Poznáme laureátov ceny SozialMarie - Prize for Social Innovation! Medzinárodná porota udelila 1. mája 2021 ceny 15 výnimočným projektom zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Rakúska a Slovinska.

Srdečne blahoželáme 15 víťazom k oceneniu! Tešíme sa i tento tok z množstva skvelých sociálno-inovatívnych projektov.  

Online, ale napriek tomu slávnostne: V sobotu 1. mája 2021 sme pred online publikom vyhlásili tohtoročných víťazov SozialMarie. Slávnostným večerom nás previedli moderátor a DJ Stuart Freeman a chorvátska kapela Saffron.

Pozrite si video z online udeľovania cien.

Hlavné ceny:

1. cena (15 000 eur): Labour dispute and care (Rakúsko)

V Rakúsku je v súčasnosti približne 60 000 opatrovateliek a opatrovateľov pracujúcich na 24-hodinovej báze. Väčšina z nich pochádza z východnej Európy a formálne pracujú ako samostatne zárobkovo činné osoby plne závislé na sprostredkovateľských agentúrach a ľuďoch, o ktorých sa starajú. Nie sú chránení pracovnými zákonmi a sociálnym systémom, pričom často sú nútení akceptovať neprimerané pracovné podmienky. Projekt Labour dispute and care je svojpomocná iniciatíva opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí vzali boj za svoje práva do vlastných rúk, aby dosiahli systémovú zmenu! Iniciatíva bola spoluzaložená slovenskými a rumunskými opatrovateľkami a opatrovateľmi. V súčasnosti má už 11 000 členov.

 

2. cena (10 000 eur): Pandemic legal aid (Maďarsko)

Skupina angažovaných právnikov našla jednoduchý spôsob, ako poskytovať právnu pomoc ľuďom bez domova a ľuďom v neistých životných podmienkach. Pred vypuknutím pandémie právnici pravidelne poskytovali bezplatné právne poradenstvo na verejne dostupných miestach v Budapešti, v súčasnosti radia svojim klientom telefonicky a prostredníctvom emailu. Rastúca nezamestnanosť spôsobená pandémiou zdôrazňuje potrebu ďalšieho poradenstva ľuďom v zložitých podmienkach, najmä počas krízy.

 

3. cena (5000 eur): MADE IN: Crafts and Design Narratives (Chorvátsko, Rakúsko, Slovinsko)

Masová produkcia výrobkov škodí životnému prostrediu a prispieva k úbytku ručnej výroby a remeselných zručností. Výroba miestnych produktov je však stále dôležitou súčasťou kultúrnej identity. Platforma MADE IN združuje dizajnérov, remeselníkov, výskumníkov a kurátorov z rôznych krajín, a zároveň ich vyzýva zúčastňovať sa na tvorivom procese. Skúmajú, dokumentujú a rozvíjajú vizionárske nápady: platforma MADE IN je víziou pre „Remeselnú výrobu 4.0“.

 

Ďalších 12 cien, každú v hodnote 2000 eur, sme udelili nasledujúcim projektom zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska a Rakúska.

 

Carry on with the story (Chorvátsko)

Zapomenuté děti (Česká republika)

From5To95 (Chorvátsko)

Interkulturní práce v samosprávě (Česká republika)

Lesehund (Rakúsko)

Duševní zdravověda pro středoškoláky (Česká republika)

Munch (Maďarsko)

Partnership for education during the pandemic (Maďarsko)

O krok pokrok (Slovensko)

Symbios – sdílené bydlení (Česká republika)

Iniciatíva Mladí proti fašizmu (Slovensko)

Zukunftslaut – the voice of the youth (Rakúsko)

 

Viac informácií o víťazných a nominovaných projektoch nájdete v našej brožúre.