Cena publika SozialMarie 2017: Víťazné projekty

Cena publika SozialMarie 2017: Víťazné projekty

V predchádzajúcich týždňoch ste mali možnosť udeliť svoj hlas predloženým projektom z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a tento rok taktiež zo Slovenska, čím ste mohli i Vy prispieť k rozhodnutiu, ktoré z týchto projektov získajú Cenu publika.     

Okrem 15 cien za sociálne inovácie SozialMarie od roku 2012 každoročne udeľuje i Cenu publika. Každý prihlásený projekt o Cenu SozialMarie 2017 z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska je zapojený do hlasovania verejnosti. Tieto štyri krajiny sú plnohodnotne geograficky zapojené do programu SozialMarie. Projekt s najvyšším počtom hlasov z každej z týchto krajín obdrží Cenu publika. Títo štyria víťazi získajú ako cenu 3-minútové prezentačné video o svojom projekte. Videá zverejníme v polovici mája na našej webstránke a našich sociálnych sieťach.

Rozhodli ste! Tu sú Ceny publika SozialMarie 2017:

Cena publika SozialMarie 2017 Rakúsko

Sao Bien. Priestor pre vzdelávanie.

Sao Bien. Priestor pre vzdelávanie je rakúskou neziskovou organizáciou s cieľom podporovať základné vzdelávanie detí vo veku 6-11 rokov formou výstavby škôl v najchudobnejších, odľahlých provinciách Vietnamu, ktoré sú charakterizované nedostatkom infraštruktúry. Miestna populácia, prevažne etnické menšiny, získava výhody už od začiatku týchto projektov, keďže pri výstavbe škôl sú zamestnávaní miestni pracovníci.

Sao Bien. Priestor pre vzdelávanie, viedenský projekt, získal 385 votes a vyhráva Cenu publika SozialMarie 2017.

Podrobnosti o projekte nájdete na: http://www.sozialmarie.org/sk/projects/7172

Cena publika SozialMarie 2017 Maďarsko

Budapeštianska cyklomafia

Budapeštianska cyklomafia je dynamicky sa rozvíjajúca nezisková organizácia cyklistov. Bola založená v čase Vianoc 2011. Tvoria ju neprofesionáli, ktorí robia charitatívnu prácu, ktorá podporuje aktivity sociálnych pracovníkov. The target groups and the awareness raising activities are colourful, and all activities are peaceful and non-violent.

Maďarský projekt Budapeštianska cyklomafia získal 617 hlasov a vyhráva Cenu publika SozialMarie 2017. Budapeštianska cyklomafia získala celkovo najvyšší počet hlasov – blahoželáme!

Podrobnosti o projekte nájdete na: http://www.sozialmarie.org/sk/projects/7125

Cena publika SozialMarie 2017 Česká republika

Hejného metóda
Zaslúžená radosť z poznávania

Hejného metóda je odlišný prístup k výuke matematiky, pri ktorom deti objavujú matematiku samé a s radosťou. Metóda zlepšuje nielen ich vzťah k matematike, poznatky a porozumenie. Deti sú vedené k spolupráci, diskusii, rešpektovaniu ostatných, obhajobe svojich myšlienok, práci s chybou a dosahovaniu dohôd. Hejného metódu používa 30% českých škôl.

Český projekt Hejného metóda získal 164 hlasov a vyhráva Cenu publika SozialMarie 2017.

Podrobnosti o projekte nájdete na: http://www.sozialmarie.org/sk/projects/7232

Cena publika SozialMarie 2017 Slovensko

Romano Barardo (Rómovia - záhradníci)

Boli kočovníkmi, stali sa z nich záhradníci ...

Venujeme sa podpore ekozáhradníčenia u Rómov, cez ktoré postupne zlepšujeme ich zručnosti a kvalitu života. Neexistujú univerzálne a rýchle recepty na riešenie mnohých problémov, ktoré majú. Avšak cez realizáciu projektu sme zistili, že záhradníčenie im postupne pomáha v prekonávaní chudoby, v zlepšovaní zdravotného stavu cez kvalitnejšiu stravu či v obohacovaní zmyslu ich života.

Slovenský projekt Romano Barardo (Rómovia - záhradníci) získal 315 hlasov a vyhráva Cenu publika SozialMarie 2017.

Podrobnosti o projekte nájdete na: http://www.sozialmarie.org/sk/projects/7140

Blahoželáme všetkým štyrom víťazom Ceny publika SozialMarie! Ich odmenou je 3 minúty dlhé prezentačné video. A ďakujeme za Vašu účasť na verejnom hlasovaní!