Cena SozialMarie bola udelená!

05/01/17

Cena SozialMarie

Už trinástykrát bola vo viedenskom ORF RadioKulturhause 1. mája udelená Cena SozialMarie 15-im spoločensky inovatívnym projektom. Kto sú víťazi SozialMarie 2017? Dozviete sa to tu!

V pondelok 1. mája 2017 boli v ORF RadioKulturhause už trinástykrát udelená Cena SozialMarie 15 spoločensky inovatívnym projektom.

Prvú cenu v hodnote 15 000 EUR tento rok získal český projekt Studio 27 „zaostřeno na duši“, ktorý umožňuje novinárom verejne sa vysporiadať s duševnou chorobou, prelomiť predsudky a bojovať proti stigme, ktorej musia čeliť.

Projektu Welcome to Life z Rakúska bola udelená druhá cena (10 000 EUR). Projekt pomáha mladým ľuďom vychádzajúcim z výchovno-vzdelávacích zariadení po ich 18 roku života a uľahčuje im ľahšie sa zaradiť do sveta dospelých.

Tretiu cenu (5.000 euro) získal český projekt Na Ovoce: Digitálna mapa, na ktorej sa dajú doplňovať voľne prístupné ovocné stromy, čím sa zachováva bio-diverzita krajiny a do povedomia ľudí sa opäť dostávajú zabudnuté druhy ovocia.

Ďalších 12 projektov z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska bolo ocenených každý po 2 000 Eur:

Agentky rovnosti
Slovensko
Informácie o projekte

Amaro Records
Česká republika
Informácie o projekte

Klub Uličník pre deti a mládež
Česká republika
Informácie o projekte

Demographic Agent
Rakúsko
Informácie o projekte

Learning to live together
Rakúsko
Informácie o projekte

Intercultural Mentoring for Schools
Rakúsko
Informácie o projekte

SiM – (Self-)Representation for Civil Commitment Prisoners
Rakúsko
Informácie o projekte

Testing Expertise with Passion for Details
Rakúsko
Informácie o projekte

Budapest100
Maďarsko
Informácie o projekte

Living Memorial
Maďarsko
Informácie o projekte

SUHANJ! Fitness - We give you power
Maďarsko
Informácie o projekte

When is the time to act if not now?!
Maďarsko
Informácie o projekte

 

Aktívnu záštitu pre Slovensko preberá tento rok pani Iveta Radičová, významná sociologička a bývalá premiérka Slovenskej republiky. Pani Radičová si 1. mája pod svoj patronát vybrala ocenený projekt Agentky rovnosti, nad ktorým bude mať záštitu počas nasledujúceho roku.

Copyright: Maximilian Rosenberger, SozialMarie 2017, Unruhe Privatstiftung