Cena SozialMarie bola udelená!

V pondelok 1. mája 2017 boli v ORF RadioKulturhause už trinástykrát udelená Cena SozialMarie 15 spoločensky inovatívnym projektom.

Prvú cenu v hodnote 15 000 EUR tento rok získal český projekt Studio 27 „zaostřeno na duši“, ktorý umožňuje novinárom verejne sa vysporiadať s duševnou chorobou, prelomiť predsudky a bojovať proti stigme, ktorej musia čeliť.

Projektu Welcome to Life z Rakúska bola udelená druhá cena (10 000 EUR). Projekt pomáha mladým ľuďom vychádzajúcim z výchovno-vzdelávacích zariadení po ich 18 roku života a uľahčuje im ľahšie sa zaradiť do sveta dospelých.

Tretiu cenu (5.000 euro) získal český projekt Na Ovoce: Digitálna mapa, na ktorej sa dajú doplňovať voľne prístupné ovocné stromy, čím sa zachováva bio-diverzita krajiny a do povedomia ľudí sa opäť dostávajú zabudnuté druhy ovocia.

Ďalších 12 projektov z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska bolo ocenených každý po 2 000 Eur. Gratulujeme všetkým víťazným projektom k udeleným cenám!

Aktívnu záštitu pre Slovensko preberá tento rok pani Iveta Radičová, významná sociologička a bývalá premiérka Slovenskej republiky. Pani Radičová si 1. mája pod svoj patronát vybrala ocenený projekt Agentky rovnosti, nad ktorým bude mať záštitu počas nasledujúceho roku.

Copyright: Maximilian Rosenberger, SozialMarie 2017, Unruhe Privatstiftung

 

Studio 27 „zaostřeno na duši“

1. cena (15.000 eur)

Česká republika
Informácie o projekte

 

Welcome to Life

2. cena (10.000 eur)

Rakúsko
Informácie o projekte

 

 

Na Ovoce

3. cenu (5.000 eur)

Česká republika
Informácie o projekte

 

 

Amaro Records

Cena 2.000 eur

Česká republika
Informácie o projekte

 

 

Budapest100

Cena 2.000 eur

Maďarsko
Informácie o projekte

 

 

Klub Uličník pre deti a mládež

Cena 2.000 eur

Česká republika
Informácie o projekte

 

 

Demographic Agent

Cena 2.000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte

 

Learning to live together

Cena 2.000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte

 

 

Intercultural Mentoring for Schools

Cena 2.000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte

 

 

Living Memorial

Cena 2.000 eur

Maďarsko
Informácie o projekte

 

 

SiM – (Self-)Representation for Civil Commitment Prisoners

Cena 2.000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte

 

 

SUHANJ! Fitness - We give you power

Cena 2.000 eur

Maďarsko
Informácie o projekte

 

 

Testing Expertise with Passion for Details

Cena 2.000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte

 

 

Agentky rovnosti

Cena 2.000 eur

Slovensko
Informácie o projekte

 

 

When is the time to act if not now?!

Cena 2.000 eur

Maďarsko
Informácie o projekte