Výzva pre prihlášky o cenu SozialMarie 2018

Výzva pre prihlášky o cenu SozialMarie je otvorená už štrnástykrát: Hľadáme projekty, ktoré navrhujú a aplikujú sociálno-inovatívne riešenia spoločenských problémov. Naše ceny vyznamenajú najlepšie spomedzi nich. V uplynulom ročníku sme obdržali 190 prihlášok z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska a Slovenska. 15 projektov získalo 1. mája 2017 ocenenie SozialMarie.

Realizujete sociálno-inovatívny projekt, ktorý reaguje na aktuálne spoločenské výzvy, konflikty a problémy? Ak áno, prihláste sa!

Od roku 2017 sa všetky projekty predkladajú tiež v angličtine, aby sa uľahčila medzinárodná výmena vedomostí a skúseností. Prezrite si našu rastúcu databázu predložených projektov na našej webstránke.

Ďalšie informácie: Výzva a Prihlasovací formulár

Víťazné projekty

Výberový proces

Podmienky účasti

Časté otázky

Kontakt