Cena publika 2018

Výzva na predkladanie projektov o cenu SozialMarie 2018 sa skončila 23. januára a teší nás, že sa prihlásilo 249 projektov, ktoré sú už v procese hodnotenia. Všetky projekty si môžete pozrieť na www.sozialmarie.org.

Od roku 2012 SozialMarie udeľuje každoročne okrem 15 hlavných cien pre sociálno-inovatívne projekty i Cenu publika. Verejnosť môže od 20. do 27. februára 2018 hlasovať v rámci Ceny publika na stránke www.sozialmarie.org.

Hlasujte za projekt, ktorý považujete za mimoriadne inovatívny!

Každý projekt predložený v rámci SozialMarie 2018 z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska sa zúčastňuje verejného hlasovania. Tieto štyri krajiny sú plnohodnotne geograficky zapojené do programu SozialMarie. Projekt s najvyšším počtom hlasov z každej z týchto krajín obdrží Cenu publika. Títo štyria víťazi získajú ako cenu 3-minútové prezentačné video o svojom projekte.

Dôležité informácie o verejnom hlasovaní

Začiatok: 20. februára 2018 o 07:00 hodine

Koniec: 27. februára 2018 o 23:59 hodine

Postup: Záujemci o hlasovanie sa musia zaregistrovať ich platnou e-mailovou adresou. Kliknite na rámček nižšie s názvom Prihlásenie/Registrácia pre verejné hlasovanie. Ak ste sa už v minulosti na našej stránke zaregistrovali, prihláste sa svojou emailovou adresou a heslom. Ak ešte prihlasovacie údaje nemáte, zaregistrujte sa.  

Hlasovanie: Po úspešnom prihlásení môžete na stránke www.sozialmarie.org vyhľadávať medzi projektmi, ktoré požiadali o cenu SozialMarie 2018 (projekty nájdete v spodnej časti stránky). Ak chcete zobraziť viac informácií a hlasovať, kliknite na profil konkrétneho projektu. Svoj hlas odošlete kliknutím na tlačidlo Hlasovať pre tento projekt! Každý môže hlasovať iba raz. Po priradení hlasu už nie je možné ďalšie hlasovanie.

Projekty, ktoré sa pokúsia o manipuláciu verejného hlasovania, budú diskvalifikované.

Facebook: Sledujte nás na adrese www.fb.com/SozialMarie.sr a zdieľajte informáciu o hlasovaní!

Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás:
E-mail: sozialmarie@sozialmarie.org a igor.kocian@sozialmarie.org
Telefón: +43 1 587 71 81
Mobil: +421 919 346 684

Želáme úspešné hlasovanie!