Spoznajte víťazné projekty ceny SozialMarie 2018!

05/01/18

Cena SozialMarie

V utorok 1. mája 2018 bola vo viedenskom ORF RadioKulturhaus už štrnástykrát udelená Cena SozialMarie 15 spoločensky inovatívnym projektom. Kto sú víťazi ceny SozialMarie 2018? Dozviete sa to tu!

V utorok 1. mája 2018 bola vo viedenskom ORF RadioKulturhaus už štrnástykrát udelená Cena SozialMarie 15 spoločensky inovatívnym projektom.

Prvú cenu v hodnote 15 000 eur získal český projekt Rapid Re-Housing Brno, ktorý umožňuje rodinám bez domova získať samostatné nájomné bývanie a poskytuje im podporu zameranú na udržanie tohto bývania.

Slovenský projekt Knižný Klub PAĽIKERAV s pôsobením v Košiciach odmenila odborná porota SozialMarie druhou cenou v hodnote 10 000 eur. Mladí ľudia rómskeho pôvodu tvoria a publikujú v rámci projektu video recenzie kníh, moderujú prezentácie kníh a búrajú bežné stereotypy spoločenského vnímania.

Tretiu cenu (5 000 eur) si prevzal projekt The Viennese Kitchen, ktorý uľahčuje ľuďom bez domova vyrobiť si v ich novom bývaní vlastnú kuchynskú linku na báze “Urob si sám”. Prototyp kuchynskej linky bol vyvinutý skúsenými odborníkmi a umožňuje zdieľanie návodu a výmenu skúseností medzi novými bývajúcimi z radov ľudí bez domova.

Ďalších dvanásť projektov z Rakúska, Slovenska, Maďarska, Českej republiky a Chorvátska bolo ocenených každý sumou po 2 000 eur.

Blahoželáme všetkým víťazným projektom k udeleným cenám!

Aktívnu záštitu SozialMarie za Slovensko prevzal tento rok pán Ján Orlovský, výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku. Pán Orlovský si 1. mája vybral pod svoj patronát ocenený projekt Knižného Klubu PAĽIKERAV, ktorému počas nasledujúceho roku poskytne aktívnu podporu.

Copyright: Maximilian Rosenberger, SozialMarie 2018, Unruhe Privatstiftung

 

Rapid Re-Housing Brno

1. cena (15 000 eur)

Česká republika
Informácie o projekte

 

Knižný Klub PAĽIKERAV

2. cena (10 000 eur)

Slovensko
Informácie o projekte

 

The Viennese Kitchen

3. cena (5 000 eur)

Rakúsko
Informácie o projekte

 

BUDDY dobrovoľník na celý život pre každé dieťa v detskom domove

Cena 2 000 eur

Slovensko
Informácie o projekte

 

Educational Basics for Displaced Teachers

Cena 2 000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte

 

Asylum needs information

Cena 2 000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte

 

Bicycles for refugees in Zagreb

Cena 2 000 eur

Chorvátsko
Informácie o projekte

 

Bližšie ku komunite

Cena 2 000 eur

Slovensko
Informácie o projekte

 

Mission Dementia

Cena 2 000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte

 

Integration through apprenticeship

Cena 2 000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte

 

Lili's Fortitude

Cena 2 000 eur

Maďarsko
Informácie o projekte

 

Mamma HELP

Cena 2 000 eur

Česká republika
Informácie o projekte

 

Szurikáta Workshop

Cena 2 000 eur

Maďarsko
Informácie o projekte

 

Translanguaging Classrooms in Tiszavasvári

Cena 2 000 eur

Maďarsko
Informácie o projekte

 

AT HOME – Deposit Guarantee for Refugees

Cena 2 000 eur

Rakúsko
Informácie o projekte