Cena publika 2019

Hlasovanie verejnosti spojené s Cenou publika SozialMarie 2019 potrvá od 20. februára do 23:59 hodiny dňa 27. februára!

Pridajte sa k nám! Ktorý projekt považujete za mimoriadne inovatívny? Zahlasujte zaň!

V tomto roku požiadalo o cenu SozialMarie 2019 spolu 224 projektov. Hodnotenie sa začalo a naša odborná porota ohlási začiatkom marca nominácie na cenu SozialMarie 2019.

Cena publika SozialMarie je určená výlučne pre hlasovanie verejnosťou a nemá vplyv na rozhodnutia našich členov poroty.

Každý predložený projekt v rámci SozialMarie 2019 z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska sa zúčastňuje verejného hlasovania. Tieto štyri krajiny sú plnohodnotne geograficky zapojené do programu SozialMarie. Projekty s najvyšším počtom hlasov z každej z týchto krajín obdržia Cenu publika. Títo štyria víťazi získajú ako cenu 3-minútové prezentačné video o svojom projekte.

Tu je niekoľko jednoduchých krokov, ako môžete zahlasovať!

Hlasovanie verejnosti sa uskutočňuje na www.sozialmarie.org. Projekty zapojené do hlasovania najdete na www.sozialmarie.org/sk/projectsÚčastníci hlasovania sa musia zaregistrovať na našej domovskej stránke ich platnou e-mailovou adresou. Hlasovať je možné iba raz. V prípade pokusu o manipuláciu pri verejnom hlasovaní bude dotknutý projekt diskvalifikovaný.

Sledujte nás na Facebooku a zdieľajte našu výzvu na verejné hlasovanie!

Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese:

E-Mail: igor.kocian@sozialmarie.org a sozialmarie@sozialmarie.org 

Telefon: +421 919 346 684

Veľa šťastia pri hlasovaní!