Cena SozialMarie 2019 je udelená …

05/02/19

Cena SozialMarie

V stredu 1. mája sme vo viedenskom ORF Radiokulturhaus udelili už pätnástykrát cenu SozialMarie 15 sociálnym inováciám. Zistite, kto sú víťazi ceny SozialMarie!

V stredu 1. mája sme vo viedenskom ORF RadioKulturhaus udelili cenu SozialMarie pätnástim výnimočným spoločensky inovatívnym projektom.

Pätnásť vynikajúcich sociálno-inovatívnych projektov, ktoré novými prístupmi a riešeniami reagujú na spoločenské problémy problémy, nájdete tu.

Dedičná chudoba je aj naďalej príčinou celoživotného znevýhodnenia. Prvá cena v hodnote 15 000 € bola udelená slovenskému projektu Omama. Ženy žijúce v slovenských rómskych osadách si osvojujú metódy vzdelávania detí v rannom veku. Ako Omamy pomáhajú matkám rozvíjať motorické a kognitívne schopnosti ich najmenších ratolestí v osadách.

Druhú cenu (10 000 €) získal rakúsky projekt Genossenschaft für Gemeinwohl (Družstvo pre spoločenské dobro). Projekt podporuje alternatívne hospodárstvo a ponúka finančné a vzdelávacie príležitosti orientované pre spoločenský prospech.

Tretia cena (5 000 €) bola udelená maďarskému projektu Házkezelőség a lakhatási válságból kivezető úton (Agentúra sociálneho prenájmu) s podtextom Na ceste von z krízy v oblasti bývania v Maďarsku. Agentúra sprostredkováva spoluprácu medzi ľuďmi bez domova a súkromnými a komunálnymi vlastníkmi bývania, pričom pomáha dohadovať cenovo dostupné nájomné zmluvy.

Really Healthy School
Cena 2 000 eur
Brno, Česká republika
Informácie o projekte

Safe and active ageing
Cena 2 000 eur
Praha, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Chrudim, Třebíč, Česká republika
Informácie o projekte

Streetwork In Chat
Cena 2 000 eur
Plzeň, Česká republika
Informácie o projekte

© Photos: Fidel Peugeot (top left); Andrea Zehetner (bottom left)

Garden of Encounter Traiskirchen
Cena 2 000 eur
Traiskirchen, Rakúsko
Informácie o projekte

Health without barriers
Cena 2 000 eur
Viedeň, Rakúsko
Informácie o projekte

Teaching Recovery Techniques
Cena 2 000 eur
Viedeň, Rakúsko
Informácie o projekte

Sustainable development and energy efficiency education with the help of interactive and digital elements
Cena 2 000 eur
Budapest, Maďarsko
Informácie o projekte

Uccu Budapest Romani Walking Tours
Cena 2 000 eur
Budapest, Pécs, Maďarsko
Informácie o projekte

Yelon
Cena 2 000 eur
Budapest, Maďarsko
Informácie o projekte

© Photos: Mirna Marin (top left); Matej Končan (right)

Fierce Women
Cena 2 000 eur
Zagreb, Chorvátsko
Informácie o projekte

Zagreb 041: Football for All
Cena 2 000 eur
Zagreb, Chorvátsko
Informácie o projekte

Twisted Tales

Cena 2 000 eur
Murska Sobota, Slovinsko
Informácie o projekte

 

Sandra Pázmán Tordová, zakladateľka a šéfredaktorka časopisu Nota bene, prevzala aktívnu záštitu SozialMarie a v nasledujúcom roku pomôže svojimi skúsenosťami projektu Utcáról Lakásba Egyesület (Agentúra sociálneho prenájmu).

Od prvého udelenia ceny SozialMarie uplynulo 15 rokov. Čo pre nás znamená sociálna inovácia, sa dozviete v našom krátkom filme k 15. Výročiu SozialMarie na portáli YouTube.

 

Fotografie zo slávnostného odovzdávania cien nájdete v našej galérii a na našej stránke na Facebooku, kde tiež nájdete aktuálne mediálne správy a informácie o víťazných projektoch. Ak sa Vám páčia naše stránky na Facebooku a Youtube, neváhajte ich nasledovať či dať im “Like”!

Podrobnejší popis projektov a hodnotenie poroty nájdete v našej brožúre SozialMarie.

Photos Award Ceremony © Unruhe Privatstiftung, Matthäus Proskawetz