Výzva 2021

10/19/20

Novinky

Tohtoročná výzva na predkladanie prihlášok o SozialMarie, jednu z najstarších a najprestížnejších cien pre sociálne inovácie v Európe, je otvorená od 10. novembra 2020 do 19. januára 2021. Prevádzkujete projekt, ktorý sa zameriava na aktuálne spoločenské výzvy a uplatňuje inovatívne riešenia? Prečítajte si ďalšie informácie.

SozialMarie – cena pre sociálne inovácie je vyhlásená už po sedemnásty raz: Dúfame, že sa prihlási mnoho vynikajúcich sociálno-inovatívnych projektov zo strednej Európy.

Všetky informácie o výzve na predkladanie projektov: www.sozialmarie.org/sk/vyzva

Výzva na predkladanie projektov je otvorená od 10. novembra 2020 a potrvá do 19. januára 2021. SozialMarie je cena pre prebiehajúce sociálno-inovatívne projekty v oblasti občianskej spoločnosti, verejnej správy a podnikateľského sektoru. Cena má okrem Slovenska silnú reputáciu i v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike a Chorvátsku. Po niekoľkých fázach hodnotenia, ktoré podlieha našim Kritériám pre sociálne inovácie, bude 1. mája 2021 ocenených 15 projektov, a to cenami v celkovej hodnote 54 000 eur.