Online seminár: Otázky a odpovede pre žiadateľov

11/26/21

Novinky

Ak sa chystáte so svojím spoločensky inovatívnym projektom podať prihlášku o cenu SozialMarie, zapojte sa do nášho seminára Otázky a odpovede, pýtajte sa otázky a získajte hodnotné informácie. Pripojte sa k nám 2. decembra 2021 medzi 17:00–19:00.

Už po 18.-krát bola tento rok otvorená výzva pre prihlášky o SozialMarie – cenu pre sociálne inovácie. Svet sa zo dňa na deň mení rýchlejšie a my sme neustále vystavovaní novým výzvam. Potrebujeme preto ich nové inovatívne riešenia!

Hľadáme výnimočné spoločensky inovatívne projekty zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska a Českej republiky.

 

Online seminár: Otázky a odpovede pre žiadateľov

2. decembra 2021
17:00–19:00
Registrujte sa tu

Na našom online seminári budete mať príležitosť prediskutovať otázky týkajúce sa výzvy pre prihlášky a našich kritérií pre sociálne inovácie, a to i so zástupcami našej poroty a hodnotiteľov. Dozviete sa viac o procese hodnotenia, pričom i jeden z ocenených projektov Vám ponúkne praktické rady týkajúce sa podávania prihlášky o cenu.

Hostia

Na Vaše otázky bude odpovedať skupina profesionálov, z ktorých každý prichádza, z ktorých každá prišla, respektíve prichádza do kontaktu s aplikačným procesom z inej pozície a perspektívy.

  • Miro Kocur, člen poroty SozialMarie 
  • Andreja Rosandic, hodnotiteľka projektov SozialMarie 
  • Anna Misovicz, projektová manažérka SozialMarie


Podrobnosti

Seminár bude prenášaný prostredníctvom internetovej aplikácie Zoom. Registrovaným účastníkom zašleme pred začiatkom seminára prostredníctvom emailu odkaz pre pripojenie sa.

Seminár sa uskutoční v angličtine. Otázky však počas seminára budete môcť posielať prostredníctvom chatu nielen v angličtine, ale i v jednom z ďalších jazykov programu SozialMarie (slovenčina, nemčina, maďarčina, čeština, chorvátčina). Lokálni koordinátori budú prekladať Vaše otázky do angličtiny. Po diskusii s našimi hosťami budú k dispozícii oddelené diskusné stretnutia, na ktorých môžete priamo prediskutovať Vaše ďalšie otázky vo vybranom jazyku programu SozialMarie.

 Vaše otázky a témy budeme do začiatku seminára zhromažďovať prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Navštívte našu stránku a dajte nám “Like” :)!