Ceny SozialMarie 2022 boli udelené!

05/02/22

Novinky

1. mája 2022 sme oslávili výnimočnú prácu sociálnych iniciatív z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska a v neposlednom rade aj Slovenska. Z celkového počtu 275 prihlásených projektov bolo vybraných 15 neobyčajných iniciatív, ktoré získali cenu SozialMarie pred očami divákov počas živého online prenosu.

Srdečné blahoželáme 15 víťazom Ceny pre sociálne inovácie SozialMarie! 

Hlavné ceny:

1. miesto (€15 000): Red Flags Slovensko.Digital (Slovensko) 

Projekt vychádzajúci z iniciatívy komunity IT expertov hodnotí digitálne projekty financované štatom alebo EÚ prostredníctvom otvoreného procesu, pričom aj výsledky hodnotenia sú verejne dostupné. Projekt Red Flags vedený OZ Slovensko.Digital posilňuje verejnú diskusiu v boji proti korupcii a bojuje za férové, efektívne a transparentné IT projekty financované z verejných zdrojov.

2. miesto (€10 000): Hobby Lobby (Rakúsko)

Prostredníctvom projektu majú deti žijúce v nízkopríjmových okresoch Viedne zadarmo prístup k voľnočasovým krúžkom vedeným dobrovoľnými lektormi.

3. miesto (€5 000): uugot.it TV (Rakúsko) 

Tento sociálny podnik vyvinul aplikáciu, ktorá poskytuje užívateľom "smart titulky" v nemčine, ako aj ďalšom vybranom jazyku. Prostredníctvom tejto aplikácie preto môžu aj ľudia, ktorí nehovoria nemecky, pozerať rakúske televízne relácie, a tak ostať informovaní o aktualitách v krajine.

Ceny v hodnote €2 000 boli udelené týmto projektom:

Z Rakúska: CHANGES for Women (AT), Die Gesundheitsgreisslerei (AT), We speak… (AT)

Z Chorvátska: Nástenné noviny v Knine (HR)

Z Českej republiky: CITAK - Centrum Informačných Technologií a Alternatívnej Komunikácie (CZ)

Z Maďarska: Feed the Doctors (HU), Inkluzívne škôlky (HU), SWALLOW: Healing the Wings (HU)

Zo Slovenska: Gamifactory (SK), Inkluzívne kino (SK)

Zo Slovinska: European ESOP – Pilot Programme in Slovenia (SI), Skok cez mesiac (SI)

Viac informácií o víťazných a nominovaných projektoch nájdete na našej webstránke.

 

Ďalší rozvoj a podpora nositeľmi aktívnej záštity (patrónmi)

Inšpiratívne osobnosti z krajín pôsobenia SozialMarie každý rok preberajú aktívnu záštitu nad vybraným projektom a slúžia ako ich “patróni”. Počas celého nasledujúceho roka majú možnosť vybrať si projekt, ktorý budú nimi vybraným spôsobom viesť, mentorovať a podporovať. S radosťou Vám aj tento rok predstavujeme našich medzinárodných partónov!  

 

Yasmin Hafedh alias Yasmo (Rakúsko) Reperka a poétka 

Podpora projektu: Ženy bez domova učia, ako pracovať s traumami (CZ)  

Ivana Tepšić (Chorvátsko) Riaditeľka kultúrneho cetra Jadran, Prezidentka Asociácie Kultúrneho a Urbánneho Rozvoja KAZIN

Podpora projektu: Sociálna kooperácia Humana Nova (HR)

Andrea Tittelová (Česká republika) Riaditeľka Bátor Tábor Česká republika

Podpora projektu: CITAK - Centrum Informačných Technologií a Alternatívnej Komunikácie (CZ)

Richard Fekete (Slovensko) Predseda OZ Akadémia sociálnej ekonomiky; špecialista pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky v Slovenskej sporiteľni

Podpora projektu: Inkluzívne kino (SK)

Zsolt Bugarszki (Maďarsko) Docent Tallinnskej Univerzity, Zakladateľ Social Entrepreneurship Incubation Programu (SEIP)

Podpora projektu: RescueRoom (SK)

Jose Antonio Morales (Slovinsko) Iniciátor a spoluzakladateľ Aurora Coworking Network, European Rural Coworking Project, Lincoln Island

Podpora projektu: Múzeum osobných príbehov (HR)