Výzva na prihlasovanie projektov 2023

11/08/22

Novinky

Pokiaľ vediete, alebo viete o inovatívnom projekte so sociálnym dopadom, dajte nám o ňom vedieť! SozialMarie hľadá inovatívne projekty, ktoré zároveň prinášajú pozitívnu zmenu spoločnosti. Prihláste sa už teraz!

Je to znovu ten čas roka, kedy sa otvára výzva SozialMarie, a to už po 19. krát. Pokiaľ vediete, alebo viete o inovatívnom projekte so sociálnym dopadom, dajte nám o ňom vedieť! SozialMarie hľadá inovatívne projekty, ktoré zároveň prinášajú pozitívnu zmenu spoločnosti.

Prijmite našu výzvu a prihláste svoje projekt do 23. januára 2023!

Prihlásené projekty majú možnosť získať jednu z 15 cien udeľovaných našou expertnou porotou: 1. cena €15.000, 2. cena €10.000, 3. cena €5.000, a 12x €2.000.

Ak bude Váš projekt nominovaný, máte možnosť zapojiť sa do hlasovania verejnosti a vyhrať tak € 1.000 na vzdelávacie účely. Všetky nominované projekty budú taktiež pozvané 1. mája 2023na slávnostné odovzdávanie cien vo Viedni spolu s ďalšími medzinárodnými lídrami projektov. Na tomto slávnostnom stretnutí sa dozviete, či ste získali niektorú z cien a či si Váš projekt vybral niektorý z medzinárodných patrónov na jeho celoročnú podporu.

 

Kto sa môže prihlásiť?

Oceňujeme projekty realizované v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Slovensku alebo Slovinsku.

SozialMarie je cena pre projekty, ktoré sú už v realizačnej fáze (nie len ideovej) a vedia doložiť svoje prebiehajúce aktivity.

SozialMarie verí, že sociálne inovácie prichádzajú zo všetkých častí spoločnosti. Prijímame preto prihlášky od aktérov občianskej spoločnosti, verejnej správy alebo súkromného sektora.

 

Proces prihlasovania projektu:

  • Vyplňte prihlášku na našej webstránke do 23. januára 2023, 23:55 hodín.
  • Dvaja lokálni experti ohodnotia Vašu prihlášku na základe našich kritérií pre sociálne inovácie
  • Ak sa Vaša prihláška dostane do užšieho výberu, bude ďalej posudzovaná medzinárodnou porotou
  • Vo februári 2023 zistíte, či bol Váš projekt nominovaný na cenu SozialMarie
  • Na slávnostnom udeľovaní cien 1. mája vo Viedni zistíte, či Váš projekt získa jednu z cien SozialMarie

 

Máte ďalšie otázky?

Preštudujte si podmienky prihlasovania a naše kritériá sociálnych inovácií.

Opýtajte sa priamo svojej koordinátorky pre Slovensko, Barbory – barbora.matasova@sozialmarie.org alebo sa pridajte do našej Facebookovej skupiny

Prosím, pomôžte nám šíriť informácie o výzve SozialMarie prostredníctvom Vašich sietí!