Online otázky a odpovede pre žiadateľov

11/25/22

Novinky

Plánujete sa prihlásiť do výzvy SozialMarie? Pridajte sa k nám a opýtajte sa na to, čo Vás zaujíma. Už 15. decembra 2022 s Vami radi online preberieme témy súvisiace s prihlasovacím procesom. Bezpochyby, viesť výborný projekt je základom úspechu. Ale v neposlednom rade je rovnako dôležité ho dobre vysvetliť! Ak plánujete prihlásiť svoj projekt do výzvy o cenu SozialMarie, budeme veľmi radi, ak sa pridáte do našej Q&A diskusie a spolu s nami zistíte, čo je kľúčom k úspechu dobre podanej prihlášky.

Je môj projekt už dostatočne otestovaný a rozpracovaný? Čo je to sociálna inovácia? Ako správne projekt odprezentovať? - to sú len niektoré príklady tém, ktorých sa dotkneme s našimi hosťami, pričom každý z nich bude predstavovať inú perspektívu v rámci SozialMarie. Členka poroty, hodnotiteľ projektu a ocenený projekt Vám odpovedia na rôzne otázky týkajúce sa Vašej žiadosti. 

 

Kedy?

15. december 2022, o 16:00 – 17:30 (CET)

Prihlásiť sa môžete tu

 

Hostia

Rosa Bergmann, Hobby Lobby (Víťazný projekt 2. ceny v roku 2022) 

Katalin Teller, porotkyňa SozialMarie

Jakub Šimek, projektový hodnotiteľ SozialMarie

Anna Misovicz, projektová manažérka SozialMarie (moderátorka)

 
Zoom 

Diskusia prebehne prostredníctvom online platformy Zoom. Registrovaní účastníci obdržia odkaz na zoom ráno v deň konania akcie prostredníctvom e-mailu. 

 

Jazyk

Diskusia bude prebiehať v angličtine. Účastníci budú mať možnosť klásť otázky počas akcie prostredníctvom chatu, a to v angličtine alebo v jednom z jazykov SozialMarie (nemčina, maďarčina, chorvátčina, slovenčina, slovinčina alebo čeština). Počas posledných 30 minút sa budú konať break-out stretnutia, v ktorých budete môcť debatovať vo svojich lokálnych jazykoch.