Ceny SozialMarie 2023 boli udelené

05/01/23

Cena SozialMarie

Počas nášho slávnostného uďelovania cien SozialMarie 1. mája bolo ocenených 15 výnimočných iniciatív z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, a v neposlednom rade aj Slovenska.

Počas nášho slávnostného uďelovania cien SozialMarie 1. mája bolo ocenených 15 výnimočných iniciatív z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, a v neposlednom rade aj Slovenska. Z 288 prihlásených projektov boli tie najlepšie ocenené porotou zloženou z expertov a ceny boli odovzdané pred skvelým publikom počas slávnostného uďeľovania, ktoré sa konalo v Divadle Akzent vo Viedni. Blahoželáme šťastným výhercom!

1. cena (15 000 €): Long Ladder – Approach for Local Governments (Maďarsko)

2. cena (10 000 €): Kto Vlastní Slovensko? (Slovensko)

3. cena (5 000 €): Community Roma Doula Service (Maďarsko)

Prvá cena SocialMarie tento rok putovala do rúk projektu Long Ladder – Approach for Local Governments z Maďarska. Projekt posilňuje myšlienky lokálnej ekonomiky založenej na solidarite a udržateľnosti namiesto súkromného vlastníctva. V Ipolytölgyesi, dedinke neďaleko Budapešti, je len málo verejných služieb. Pre zlepšenie tejto situácie starosta založil prístup "Long Ladder" (slovensky: dlhý rebrík) prostredníctvom organizovania vlastných komunitných služieb pre obyvateľov obce. Miestna samospráva vypožičiava náradie na obrábanie záhrad, upratovanie, či poľnohospodárske práce za malý poplatok. Nákup tohto náradia by bol príliš drahý či nedostupný pre väčšinu obyvateľov. Zdieľanie náradia namiesto jeho priameho vlastníctva tak nielenže šetrí peniaze, ale je dobrým prístupom aj z ekologického hľadiska. Okrem toho je tento prístup ľahko adaptovateľný kdekoľvek – dá sa veľmi ľahko začať s menšími službami a postupne ich rozširovať. "Long Ladder" je preto výborným príkladom pozitívneho vplyvu zdieľanej ekonomiky.

Druhú cenu získala slovenská iniciatíva Kto Vlastní Slovensko?, ktorá sa zameriava na propagáciu férového a etického nakupovania. Portál #Kto vlastní Slovensko je silným nástrojom na ovplyvňovanie spôsobu, akým sa míňajú peniaze v sektore cestovného ruchu, či odhaľovanie nekalých ekonomických praktík a korupcie. Odhaľuje skryté vlastníctvo poskytovateľov služieb, a tak uľahčuje zákazníkom robiť informované rozhodnutia.

Tretia hlavná cena putovala do rúk projektu Community Roma Doula Service, ktorý podporuje znevýhodnené ženy, ktoré sú vzhľadom na svoju sociálnu a ekonomickú situáciu zraniteľnejšie voči pôrodníckemu násiliu. Cieľom projektu je bojovať proti tomu prevádzkou komunitnej služby dúl v Alsózsolca (východné Maďarsko) a podporou samoorganizácie rómskych žien. Vyškolené komunitné duly ponúkajú bezplatnú podporu znevýhodneným tehotným dievčatám a ženám, ktoré chcú byť sprevádzané pred pôrodom a počas neho.

Ďalších 12 projektov bolo ocenených každý po €2 000:

 • Medici na Ulici
 • Trauma-conscious Gynaecological Service for Homeless Women
 • Career Path as Opposed to an Inescapable Life Path
 • Come Along – Against Exclusion and Shaming

Tieto štyri projekty bojujú so základnými a neustále prítomnými výzvami spoločnosti ako sú: chudoba a rovnosť v zaobchádzaní s diskriminovanými skupinami. Inovatívnym spôsobom poskytujú priamu asistenciu ľuďom bez domova alebo umožňujú ich udržateľný únik z chudoby.

 • Life Goals – Social Learning Through Sports
 • LeLi – Love for Life
 • SEX, baff!
 • Mobilní Applikace Preventivka

Tieto iniciatívy reagujú na problémy (duševného) zdravia. Ponúkajú kreatívne a efektívne odpovede: špecificky prispôsobenú starostlivosť, osobitnú pozornosť mládeži, celospoločenské vzdelávanie a lepší prístup k informáciám.

 • Growing Together
 • Social Atelier
 • andererseits
 • Together for Children's Rights

Tieto projekty dokazujú, že krízy nie je potrebné prekonať osamote. Budujú silné komunity a riešia tak ich spoločné záujmy: rovnosť, ochranu ľudských práv, alebo inkluzívnu účasť na vzdelávaní a kultúre.

Viac informácií o všetkých víťazoch, ale aj o nominovaných projektoch nájdete na našej webstránke.

Dobrovoľná mentorská podpora našich ctených patrónov

Každý rok sa vybrané inšpiratívne osobnosti zhostia aj čestnej funkcie patrónstva nad nimi vybraným víťazným alebo nominovaným projektom s cieľom aktívne ich podporiť a doprevádzať počas celého nasledujúceho roka.

 • Jozef Ondáš (Slovensko) podporí Detstvo deťom
 • Petr Machálek (Česká republika) podporí Save the Lunch
 • Barbara van Melle (Rakúsko) podporí LeLi – Love for Life
 • Davorka Vidović (Chorátsko) podporí SignCoders
 • Ildikó Simon (Maďarsko) podporí Long Ladder – Approach for Local Governments
 • Milan Hosta (Slovinsko) podporí Life Goals – Social Learning Through Sports

 

Viac informácií o našich čestných patrónoch si môžete prečítať na našej webstránke.

Prelistujte si našu každoročne vydávanú SozialMarie brožúrku a zdieľajte tieto skvelé správy o sociálnych inováciách so svojimi zmámymi!

Srdečne blahoželáme všetkým nominovaným a víťazným projektom! Veľká vďaka patrí aj našim čestným patrónom za ich nasadenie a v neposlednom rade aj fantastickému publiku v Divadle Akzent.

Copyright fotiek: Unruhe Privatstiftung, Jonas Matyassy