Corvus – Accessible Kit for Android

Spájame nevidiacich so svetom

5
Rok:
2017
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
postihnutie
Vek cieľovej skupiny :
12 - 18 rokov = mládež
19 - 25 rokov = mladí dospelí
26 - 60 rokov = dospelí
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Stopka n.o.
Zodpovedná osoba:
Ing. Roman Martinovič
Webstránka:
http://www.corvuskit.com

O čom to je?

COrvus je set špeciálnych aplikácií, ktorý nevidiacich prostredníctvom smartfónov spája so svetom a poskytuje im všestrannú pomoc. Prináša im možnosť efektívnej komunikácie, pocit nezávislosti, bezpečnosti, sebadôvery, užitočnosti a znižuje ich izoláciu. Projekt realizujú samotní nevidiaci pre nevidiacich, pričom ponúkame svetovo unikátne riešenie, ktoré si hneď získalo svojich priaznivcov.