Media Voice

6
Rok:
2017
Krajina/Región:
Česká republika
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
umenie / kultúra
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Mediálny hlas - Media Voice
Zodpovedná osoba:
Mgr. Vera Lacková
Webstránka:
www.mediavoice.eu

O čom to je?

We are a social enterprise and a production company, pioneers in creative social business field. We live for videoproduction and our passion is to create videos in the highest possible quality, both formal and content. We are a multicultural team of professionals and trainees from various social backrounds. We support good ideas, and therefore we are cooperating with commercial companies and NGOs.