Happy.Market

Happy.Thankyou.Moreplease!!

8
Rok:
2018
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
vzdelávanie dospelých/ osveta
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Happy.Thankyou.Moreplease!!
Zodpovedná osoba:
Brigitte Grieshofer
Webstránka:
https://www.thankyoumoreplease.at/

O čom to je?

The Happy.Market is a place, where visitors with material deprivation or experience of displacement shop for free. Locals and refugees cooperate in preparing and performing the daily business. Our range of goods comprises donations from population, which contributes to a sustainable use of resources. Our products are clothes, household goods and toys.