Responsible Citizenship Program

7
Rok:
2018
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
iné
Vek cieľovej skupiny :
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Bibó István Szakkollégium A Felelős Értelmiségért Alapítvány
Zodpovedná osoba:
Dr. Milánkovich Adnrás
Webstránka:
http://bibotabor.elte.hu

O čom to je?

One of our College’s main goal to improve the legal consciousness of the young students in Hungary. The education of this knowledge is marginal in the school system. The aim of the the project is help the teenagers get to know the institutions of the participatory democracy in an interactive, playful camp.