WON-DER Network for integration in education

Civil alliance for the equal opportunities of disadvantaged/roma youth in education

7
Rok:
2018
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
vzdelávanie dospelých/ osveta
rodina / práca s deťmi
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Csodaműhely Egyesület
Zodpovedná osoba:
Horlai Sára
Webstránka:
https://csodamuhely.wordpress.com/projects/civil-halo-csobankan/

O čom to je?

For many years, the Wonderworkshop Association has been working to promote equal rights in education of disadvantaged/roma students. The Association maintains an afterschool program in Csobánka and supports the integrated education of students from the village. It also organizes a Civil Network, together with the concerned parents, social workers and teachers in order to support the local school.