Wegweiser (guidepost)

Independend living with personal assistance

11
Rok:
2018
Krajina/Región:
Štajersko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
postihnutie
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Verein Wegweiser
Zodpovedná osoba:
Alfons Rupp
Webstránka:
www.wegweiser.or.at

O čom to je?

The NPO Wegweiser supports people with disabilities organising their personal budget and personal assistance. The association was founded as an user organisation by people with disabilities for people with disabilities and helps them to help theirselves. Wegweiser stands up for self-determination for persons with disabilities.