Matika.in

Have fun with learning and teaching

6
Rok:
2019
Krajina/Región:
Česká republika
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
rodina / práca s deťmi
detská pedagogika / školské & vysokoškolské zariadenia
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
12 - 18 rokov = mládež
0 - 11 rokov = deti
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Andrej Probst / Matika.in z.s. - NGO
Zodpovedná osoba:
Andrej Probst
Webstránka:
https://www.matika.in
Hlasy spolu: 28

O čom to je?

Educational websites for kids and students at primary and secondary schools, their teachers and parents. Webs are concentrated on mathematics, grammar with reading comprehension, financial literacy and critical thinking. Webs use Hejny’s principle, gamification and digital technologies. They are used at Czech Republic, Slovakia, Hungary and France.