Interaction of Cultures

Open Multilingual Theatre Class

8
Rok:
2019
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
umenie / kultúra
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Verein Gemeinsam
Zodpovedná osoba:
DI Mehmet Akif Gümüser
Webstránka:
www.vereingemeinsam.at
Hlasy spolu: 47

O čom to je?

Our project "Interplay of Cultures" contains a theatre class which is open for participants of every age and every cultural and linguistic background. The focus is the treatment of our multicultural society and the associated issues. Our goal is to encourage mutual acceptance between members of different cultures and their comprehensive integration into society.