Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi

Maják nádeje - pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
rodina / práca s deťmi
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD.
Zodpovedná osoba:
PhDr. Michaela Šuľová, PhD.
Webstránka:
www.majak-nadeje.eu
Hlasy spolu: 2

O čom to je?

Maják nádeje pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Najväčší podiel klientov tvoria osamelé matky s deťmi a viacpočetné chudobné rodiny. Mnohé z nich sú dlhodobo nezamestnané, a tak nemajú vytvorené pracovné návyky a zručnosti. Začali sme im preto pomáhať formou tvorivých dielní, kde môžu rozvíjať pracovné návyky a zručnosti, budovať spoločenstvo a podporovať svojpomoc.