Aladdin program

Intergenerational storytelling groups led by senior volunteers

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
vzdelávanie dospelých/ osveta
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Képes Alapítvány
Zodpovedná osoba:
Anna Rácz
Webstránka:
https://aladdinprogram.weebly.com/
Hlasy spolu: 0

O čom to je?

Senior volunteers share their life experiences - in the form of personal stories - with young adults in topics that can be challenging for the younger generations (for example: handling crisis and relationship difficulties, issues during the process of growing up).