10 + 10 Bridges

theatre and dance to connect people with and without a refugee background

13
Rok:
2019
Krajina/Región:
Horné Rakúsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
umenie / kultúra
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
SOS-Menschenrechte
Zodpovedná osoba:
Bernadette Stiebitzhofer, BBA
Webstránka:
http://www.sos.at/index.php?id=286
Hlasy spolu: 26

O čom to je?

The project 10 + 10 Bridges emerged in 2016 from the idea of bringing together people with and without a refugee background and enabling them to create something together with the help of creative access in the fields of dance and theater. This year, the project is being carried out for the third time with a focus on working with people from the Chechen community.