Language Training & Support in Integration

(Sprachtraining & Integrationshilfe)

12
Rok:
2019
Krajina/Región:
Salzbursko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Diakoniewerk Salzburg
Zodpovedná osoba:
Maria Hagenauer
Webstránka:
https://www.diakoniewerk.at/was-wir-tun/lernen/sprachtraining-integrationshilfe
Hlasy spolu: 4

O čom to je?

The project Language Training & Support in Integration (Sprachtraining & Integrationshilfe) comprises an easy accessible service for migrants who aim at integrating into the society and are starting a new life in Austria. Professional coordinators counsel and support up to 130 volunteers who offer help in learning German, organizing daily life and are giving advice on how to find jobs etc.