Health counselling in the emergency shelter und warm room NORD

Health counselling for the clients of the emergency shelter and the warm room NORD

8
Rok:
2019
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
zdravie / starostlivosť
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Volkshilfe Wien
Zodpovedná osoba:
Alena Mach
Webstránka:
Hlasy spolu: 45

O čom to je?

Offer of a weekly health counselling for the emergency shelter’s clients and warm room visitors. Health issues will be discussed and as far as possible first aid will be provided. If necessary, further medical measures will be given.