VozejkMap

Web interface and mobile smartphone application offers map, navigation and information about barrier-free locations throughout the Czech Republic and abroad.

6
Rok:
2019
Krajina/Región:
Česká republika
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
postihnutie
rozvoj obcí / miest / regiónov
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
CZEPA - Česká asociace paraplegiků
Zodpovedná osoba:
Váša, Marek
Webstránka:
www.vozejkmap.cz
Hlasy spolu: 26

O čom to je?

Web interface and mobile smartphone application offers map, navigation and information about barrier-free locations throughout the Czech Republic and abroad. It will allow you to plan your trip so that you can not get in trouble and travel alone. It will help you find the nearest barrier-free café or toilet. The data are entered and verified by the wheelchair users themselves and are open.