BRIDGE - For more

Lets conquer Budapest with love

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
umenie / kultúra
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Patrik Preil
Zodpovedná osoba:
Patrik Preil
Webstránka:
www.facebook.com/bridgeformore
Hlasy spolu: 2

O čom to je?

The goal of the BRIDGE – For more is to improve the human mentality by strengthening it and showing a good example. The BRIDGE is a set of values which emphasizes the importance of taking responsibility in making our society and surroundings better. In practice, it means spectacular concerts, performances, exhibitions and social events with the help of authentic influencers.