Výzva 2018

Začiatok výzvy
Ukončenie výzvy
Začiatok
verejného hlasovania
Ukončenie
verejného hlasovania
Zverejnenie
nominovaných
Udeľovanie cien>/b>
Začiatok
nasledujúcej výzvy

Výzva pre prihlášky o cenu SozialMarie je otvorená už štrnástykrát. Hľadáme projekty, ktoré navrhujú a aplikujú sociálno-inovatívne riešenia spoločenských problémov. Naše ceny vyznamenajú najlepšie spomedzi nich. V uplynulom roku sme obdržali 190 prihlášok z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska a Slovenska. 15 projektov získalo 1. mája 2017 ceny SozialMarie.

Realizujete sociálno-inovatívny projekt, ktorý reaguje na aktuálne spoločenské výzvy, konflikty a problémy? Ak áno, prosím pošlite prihlášku!

Od roku 2017 sa všetky projekty predkladajú tiež v angličtine, aby sa uľahčila medzinárodná výmena vedomostí a skúseností. Prezrite si našu rastúcu databázu predložených projektov na našej webstránke.

KTO môže predkladať prihlášky?

 • Ľudia realizujúci projekty, ktoré riešia súčasné sociálne problémy a výzvy.
 • Projektové žiadosti o ocenenie môžu podávať jednotlivci, komerčné firmy, sociálne podniky, občianske iniciatívy, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, spolky, organizácie verejnej správy a samosprávy.
 • Projekty budú akceptované z celého územia Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.
 • V prípade prihlášok z Poľska, Chorvátska, Slovinska a Nemecka projekty (na mieste realizácie) nesmú byť vzdialené viac ako 300 km od Viedne (kam doletí vrana).

AKÉ podmienky musí projekt spĺňať?

 • Projekt musí byť v súlade s podmienkami účasti.
 • Projekty musia dokladovať, že sú už realizované, a musia pokračovať naďalej do budúcnosti: v čase zaslania prihlášky musia byť už dostatočne zabehnuté a stále musia bežať. Ani dokončené projekty, ani projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.
 • Predložené projekty musia byť sociálno-inovatívnymi projektami v súlade s kritériami SozialMarie pre sociálne inovácie.
 • Prihlásenie viac ako jedného projektu je povolené. Takéto projekty však musia byť nezávislé jeden od druhého a musia byť predložené na oddelených prihláškových formulároch. Projekty predložené v minulosti môžu byť znovu prihlásené za podmienky, že im zatiaľ nebola udelená cena.

AKO sa prihlásiť?

 • Prihlášky musia byť predložené elektronicky na našej webstránke.
 • Prihláškový formulár musí byť kompletne vyplnený a zaslaný elektronicky (online) do 23:55 v utorok 23. januára 2018.
 • Celý prihláškový formulár vrátane všetkých PDF príloh musí byť predložený v dvoch jazykoch: v národnom jazyku A oddelene v angličtine. Výnimka: Pre Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko a Nemecko je anglická verzia prihlášky dostačujúca.
 • Technický proces online prihlasovania spolu s informáciami o ukladaní a odosielaní formulára nájdete na odkaze ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE.
 • Ak by ste chceli predložiť viacero projektov, pozrite si naše ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE.
 • Prihláška môže byť zaslaná iba vtedy, ak sú uvedené všetky povinné informácie a žiadna z odpovedí nepresiahne maximálnu dĺžku v počte uvedených znakov. Úspešné predloženie prihlášky bude automaticky potvrdené.

Každý predložený projekt má vytvorený vlastný projektový profil v databáze SozialMarie.

V prípade technických problémov kontaktujte našu kanceláriu:

Email: sozialmarie@sozialmarie.org
Telefón: +43(0)1/587-7181 (pevná linka)
Mobil: +43 660 8575 196

 

Prihlasovací formulár