Projekt Seidemann

Nositelj projekta: Gärtnerei Seidemann

Odgovorna osoba: DSA Dr. Marco Nicolussi

2006

Nagrada u vrijednosti od 1000 eura

AT

O čemu je riječ?