2023

Nagrađeni

Austrija

Rad, Socijalna i zdravstvena skrb

2023

Nagrađeni

Austrija

Rad, Obrazovanje

2023

Nagrađeni

Austrija

Različitosti, Socijalna i zdravstvena skrb

2023

Nagrađeni

Češka Republika

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb

2023

Nagrađeni

Mađarska

Siromaštvo, Obrazovanje

2023

Nagrađeni

Slovačka

Obrazovanje, Lokalni razvoj, Ostalo

2023

Nagrađeni

Austrija

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb

2023

Nagrađeni

Mađarska

Obrazovanje, Različitosti, Socijalna i zdravstvena skrb

2023

Nagrađeni

Mađarska

Siromaštvo, Obrazovanje, Okoliš

2023

Nagrađeni

Hrvatska

Socijalna i zdravstvena skrb, Umjetnost i kultura, Okoliš

2023

Nagrađeni

Austrija

Siromaštvo, Socijalna i zdravstvena skrb, Pravo, Pravednost

2023

Nagrađeni

Češka Republika

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Siromaštvo