Projekty

K projektům

2012

Nominovaní

Rakousko

Diverzita

2020

Nominovaní

Maďarsko

Zdravotní, sociální péče

2007

Laureáti

Rakousko

Justice, Umění, Kultura, Diverzita

2006

Nominovaní

Rakousko

Umění, Kultura, Diverzita

2013

Laureáti

Maďarsko

Práce

2014

Laureáti

Rakousko

Diverzita

2012

Laureáti

Rakousko

Místní rozvoj, Diverzita, Vzdělávání

2009

Laureáti

Rakousko

Vzdělávání, Diverzita

2007

Nominovaní

Rakousko

Diverzita

2014

Laureáti

Slovinsko

Vzdělávání

2021

Laureáti

Slovensko

Chudoba, Vzdělávání, Diverzita

2005

Laureáti

Rakousko

Chudoba