Projekty

K projektům

2006

Nominovaní

Rakousko

Zdravotní, sociální péče

2015

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání

2017

Laureáti

Slovensko

Vzdělávání, Diverzita

2021

Nominovaní

Chorvatsko

Diverzita, Zdravotní, sociální péče

2019

Laureáti

Rakousko

Diverzita, Zdravotní, sociální péče

2014

Nominovaní

Rakousko

Práce

2012

Laureáti

Rakousko

Zdravotní, sociální péče, Diverzita

2012

Nominovaní

Rakousko

Diverzita

2007

Nominovaní

Rakousko

Zdravotní, sociální péče

2016

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání

2019

Nominovaní

Rakousko

Práce, Chudoba, Diverzita