Výzva 2020

Submit project button

Stojíte za projektem, který se věnuje a chápe aktuálních společenských výzev a nachází pro ně inovativní řešení? Tak se přihlaste!

SozialMarie, cena pro sociální inovace je vyhlašována již pošestnácté: Hledáme praxí oveřené, aktuálně probíhající, účinné sociální inovace ze všech sektorů a oblastí, realizované v zemích Střední Evropy.

SozialMarie vyhlašuje 15 nejlepších sociálních inovací 1. kvěnta 2020 ve Vídni. První tři ceny jsou ohodnoceny finanční odměnou vy výši 15 000 Euro, 10 000 Euro a 5 000 Euro, dalších 12 projektů obdrží cenu 2 000 Euro.

Časová osa

Začátek výzvy

12.11.
2019

Konec výzvy

21.01.
2020

Nominace

25.02.
2020

Hlasování veřejnosti – začátek

04.23.
2020

Hlasování veřejnosti – konec

04.29.
2020

Vyhlášení cen SozialMarie

01.05.
2020

Začátek výzvy

11.
2020

Jaké projekty hledáme?

 
Map of the countries from which projects can be submitted

Projekty soukromých osob, komerční podniky, z oblasti sociální sféry (občanské iniciativy, NGO, NNO, spolky) a projekty z veřejné správy.

Projekty z celé České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska.

Pro projekty z Německa, Polska a Slovinska platí, že nesmí být realizované víc jak 300 Km vzdušnou čarou od Vídně.

Co musí přihlášené projekty splňovat?

 

Projekty musí být v době podávání přihlášky dostatečně realizovány a musí stále probíhat. Ukočené projekty a projekty ve stádiu příprav a vzniku nebudou akceptovány.

Inovativnost projektů musí odpovídat kritériím sociálních inovací podle SozialMarie.

Přihlášky projektu musí splňovat podmínky účasti.

Jak přihlašování probíhá?

 

Podávání přihlášek do soutěže probíhá on-line na stránkách www.sozialmarie.org. Slouží k němu on-line přihlašovací formulář.

Kompletně vyplněný přihlašovací formulář musí být odeslán výhradně on-line nejpozději do úterý, 21. ledna 2020, 23:55 hodin.

Celý přihlašovací formulář je vyplňováním ve dvou jazycích: jazyce země projektu a v anglickém jazyce. Výjimka platí pro: Německo, Polsko a Slovinsko, v těchto zemích prosíme pouze o anglické znění přihlášky.

Kritéria pro Sociální Inovace

Novost / Nový rozměr

Inovace v myšlence projektu – nový rozměr, novost: v tématu nebo v místě

Zabývá se projekt novými společenskými výzvami?

Používá projekt nové přístupy řešení?

Věnuje se projekt dosud opomíjeným cílovým skupinám a tématům?

Angažuje se organizace nebo podnik v oblasti sociálních inovací poprvé?

Zapojení

Inovace v přístupu k cílové skupině – zapojení: pasivní, aktivní nebo nezávislá

Jak je cílová skupina zapojena do projektu? Vyvinula projekt sama cílová skupina?

Jaké konkrétní a udržitelné užití má projekt pro cílovou skupinu?

Je skrze projekt podpořen potenciál cílové skupiny?

Přispívá projekt k lepšímu uznání a hodnocení cílové skupiny?

Účinek

Inovace v realizaci – dopad: kvantitativní, kvalitativní

Je realizace projektu originální, kreativní a odvážná?

Jaké jsou identifikovatelné účinky a přínosy sociální inovace?

Reaguje projekt na měnící se potřeby, kupříkladu cílové skupiny, dané problematiky, prostředí?

Spolupracují na projektu různé profese, s různými kompetencemi nebo vědeckou expertýzou?

Příklad pro druhé

Inovace v působení – vzor a inspirace: přímo nebo nepřímo

Je projekt prosíťován s jinými organizacemi, podniky a institucemi?

Jak je projekt integrován do lokálního a reagionálního prostředí?

Vzbuzuje projekt zvědavost a zájem jiných organizací, podniků, podporovatelů a médií či v oblasti politiky?

Může být ozkoušené řešení použito v jiných kontextech?

Výběrové řízení

Kontrola

Přihláška a podklady jsou ověřovány a hodnoceny na základě podmínek účasti v soutěži.

Evaluace / hodnocení

Dva lokální evaluátoři projektů – z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska - provádí jejich předvýběr pro odbornou porotu SozialMarie. Každý člen poroty má možnost tento výběr doplnit o jeden projekt dle vlastního výběru.

Rozhodnutí proroty

Porota vychází z předvýběru a rozhoduje ve třech krocích:

1. stanoví max. 35 nominací

2. určí 15 oceněných projektů

3. vybere 3 hlavní laureáty

Projekty osobně navštěvujeme jen v případě potřeby.