Výzva 2019

Začátek výzvy
Konec výzvy
Začátek
hlasování veřejnosti
Konec
hlasování veřejnosti
Zveřejnění
nominovaných projektů
Udílení cen
Začátek
další výzvy

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již po patnácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. 15 přihlášených projektů získá 1. května 2019 cenu SozialMarie. Další informace vás čekají již brzy.

Od ročníku 2017 musí být všechny žádostí podávány také v anglickém znění. Důvodem je zjednodušení mezinárodní výměny zkušeností a know-how. Nahlédněte a inspirujte se ve stále se rozrůstající databance přihlášených projektů na našem webu.

KDO se může přihlásit?

  • Projekty, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení.
  • Soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.
  • Země: Česká republika, Maďarsko, Rakousko a Slovensko
  • Projekty z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska musí být vzdálené max. 300 km vzdušnou čarou od Vídně

CO musí podaný projekt splňovat?

  • Odpovídat podmínkám účasti v soutěži.
  • Musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat, směřovat do budoucnosti. Již ukončené projekty a projekty ve stádiu příprav nebudou akceptovány a do soutěže zařazeny.
  • Projekt, který je do soutěže SozialMarie přihlašován je sociálně inovačním projektem podle kritérií soutěže SozialMarie.
  • Přihlásit více projektů je možné. Jednotlivé projekty musí být na sobě nezávislé, každý projekt musí být na samostatném, vlastním formuláři. Projekty z minulých let se mohou přihlásit znovu, pakliže již nebyly oceněné.

JAK se přihlásit?

  • Podávání přihlášek probíhá výhradně online na webových stránkách SozialMarie.

Profil každého podaného projektu je zveřejněný v online databance SozialMarie.

 

Přihlašovací formulář