Výzva 2020

Začátek výzvy
Konec výzvy
Zveřejnění
nominovaných projektů
Začátek
hlasování veřejnosti
Konec
hlasování veřejnosti
Udílení cen
Začátek
další výzvy

SozialMarie, cena pro sociální inovace je vyhlašována již pošestnácté: Hledáme praxí oveřené, aktuálně probíhající, účinné sociální inovace ze všech sektorů a oblastí, realizované v zemích Střední Evropy.

SozialMarie vyhlašuje 15 nejlepších sociálních inovací 1. kvěnta 2020 ve Vídni. První tři ceny jsou ohodnoceny finanční odměnou vy výši 15 000 Euro, 10 000 Euro a 5 000 Euro, dalších 12 projektů obdrží cenu 2 000 Euro.

Zveme do soutěže projekty z celého Česka, Chorvatska, Maďarska a Rakouska. Projekty z Německa, Polska a Slovinska nesmí být vzdušnou čarou od Vídně vzdálené více než 300 Km.

Stojíte za projektem, který se věnuje a chápe aktuálních společenských výzev a nachází pro ně inovativní řešení? Tak se přihlaste!

JAKÉ projekty hledáme?

 • Projekty soukromých osob, komerční podniky, z oblasti sociální sféry (občanské iniciativy, NGO, NNO, spolky) a projekty z veřejné správy
 • Projekty z celé České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska
 • Pro projekty z Německa, Polska a Slovinska platí, že nesmí být realizované víc jak 300 Km vzdušnou čarou od Vídně.

CO musí přihlášené projekty splňovat? 

 • Přihlášky projektu musí splňovat podmínky účasti.
 • Projekty musí být v době podávání přihlášky dostatečně realizovány a musí stále probíhat. Ukočené projekty a projekty ve stádiu příprav a vzniku nebudou akceptovány.
 • Inovativnost projektů musí odpovídat  kritériím sociálních inovací podle SozialMarie.
 • Přihlásit více projektů je možné. Podmínkou je využít přihlašovacího formuláře a odesílat projekty zvlášť.
 • Dříve přihlášené projekty se mohou přihlásit do soutěže, pokud již nebyly oceněny znovu.

 JAK přihlašování probíhá? 

 • Podávání přihlášek do soutěže probíhá on-line na stránkách www.sozialmarie.org. Slouží k němu on-line přihlašovací formulář.
 • Kompletně vyplněný přihlašovací formulář musí být odeslán výhradně on-line nejpozději  do úterý, 21. ledna 2020, 23:55 hodin.
 • Celý přihlašovací formulář je vyplňováním ve dvou jazycích: jazyce země projektu a v anglickém jazyce. Výjimka platí pro: Německo, Polsko a Slovinsko, v těchto zemích prosíme pouze o anglické znění přihlášky.
 • Přihlašovací formulář je možné podat až po vyplnění všech povinných údajů. Úspěšně podaná přihláška do soutěže je potvrzena e-mailem.

Pracujeme právě na nové vizuální podobě a komunikačních instrumentech SozialMarie. Z tohoto důvodu jsme interně archivovali naší velkou online-databanku projektů, které se v uplynulých 15ti letech přihlásily do soutěže. Centrem naší pozornosti jsou oceněné a nominované projekty. Proto jsou ve veřejně přístupné databance viditelné už jen tyto. Přihlášené projekty proto nedostanou na našem webu žádný vlastní veřejný prezentační prostor, vlastní profil.

Praktické informace