Razpis 2024

Izvajate projekt, ki naslavlja aktualne družbene izzive in predstavlja inovativne rešitve?

SozialMarie – Prize for Social Innovation – je razpisana dvajsetič. Iščemo preizkušene, upeljane in učinkovite družbene inovacije v vseh sektorjih v srednji in vzhodni Evropi.

15 najboljših družbenih inovacij bo 1. maja 2024 na Dunaju prejelo nagrado SozialMarie. Prvi trije nagrajenci prejmejo nagrade v vrednosti 15.000 EUR, 10.000 EUR in 5.000 EUR, naslednjih 12 nagrajencev pa vsak po 2.000 EUR.

Časovnica

Objava razpisa

07-11
2023

Konec razpisa

16-01
2024

Nominacije

28-02
2024

Začetek javnega glasovanja

09-04
2024

Konec javnega glasovanja

16-04
2024

Podelitev nagrad

01-05
2024

Objava razpisa

11
2024

Kdo se lahko prijavi?

 
Map of the countries from which projects can be submitted

Upravičeni so projekti, ki jih izvajajo posamezniki, podjetja, akterji socialnega gospodarstva (civilnodružbene iniciative, nevladne organizacije, neprofitne organizacije, društva) in javna uprava.

K prijavi so vabljeni projekti, ki se izvajajo v Avstriji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Slovaškem in v Sloveniji.

Katere projekte je mogoče prijaviti?

 

SozialMarie je nagrada za uspešno izvedene socialno inovativne projekte. Predloženi projekti morajo biti implementirani v zadostni meri in se v času prijave na razpis še vedno izvajati. Dokončani projekti in projektne ideje niso upravičeni.

Inovativni značaj projektov mora ustrezati našim merilom za družbene inovacije.

Prijavljeni projekti morajo biti skladni s splošnimi pogoji.

Kako poteka prijava?

 

Projekt lahko prijavite prek obrazca za prijavo.

Prijava projekta se izpolni v dveh jezikih: v nacionalnem jeziku na območju prijave in v angleščini.

Prijave projektov lahko oddate do 16. januarja 2024 do 23.55. Uspešna oddaja prijave projekta bo potrjena po elektronski pošti.

Za podrobnejše informacije obiščite naš razdelek s pogostimi vprašanji.

Merila za socialne inovacije

Novost

Inovativnost projektne ideje – Novost: na določenem področju ali določeni lokaciji

Ali se projekt ukvarja z novimi socialnimi izzivi?

Ali projekt uporablja nove socialne rešitve?

Ali se projekt ukvarja s ciljnimi skupinami ali temami, ki so bile do sedaj deležne premalo pozornosti?

Ali je nosilec projekta (organizacija, podjetje, javni organ, posameznik) na novo vključen v področje socialnih inovacij?

Vključevanje

Inovativnost pri dostopu do ciljnih skupin – Vključenost: pasivna, aktivna ali neodvisna

Ali je ciljna skupina vključena v projekt ali so člani ciljne skupine, ki jo projekt zadeva, sami razvili projekt?

Kakšne so konkretne in trajnostne koristi projekta za ciljno skupino?

Ali projekt spodbuja potencial ciljne skupine?

Ali projekt prispeva k socialni prepoznavnosti ciljne skupine?

Vpliv

Inovativnost pri izvedbi – Vpliv: kvantitativni, kvalitativni

Ali je izvedba projektne ideje domiselna, ustvarjalna, iznajdljiva in pogumna?

Kako učinkovite so socialne inovacije, kakšne rezultate in učinke lahko opazimo pri kom?

Ali se projekt odziva na spreminjajoče se zahteve, na primer v ciljni skupini, probleme, okvirne pogoje?

Ali obstaja sodelovanje med različnimi (poklicnimi) skupinami z različnimi kompetencami ali znanstvenim strokovnim znanjem?

Primer dobre prakse

Inovativnost v javnem dojemanju – Primer dobre prakse: neposreden ali posreden

Ali je projekt povezan z drugimi organizacijami, podjetji, institucijami?

Kako je projekt vpet v lokalno in regionalno okolje?

Ali druge organizacije, podjetja, sponzorje, podpornike, medije in politike zanima projekt?

Ali je mogoče dokazano rešitev prenesti v druge kontekste?

Ocenjevanje

Preverjanje upravičenosti

Prijavnica in priloženi dokumenti bodo pregledani skladno s splošnimi pogoji.

Ocena

Po dva ocenjevalca projektov iz Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Hrvaške in Slovenije naredita predizbor izmed vseh prijavljenih projektov v posameznih državah in svoj izbor posredujeta v ocenjevanje strokovni žiriji.

Odločitev žirije

Na podlagi tega predizbora se žirija odloči v treh korakih:

1. izbere največ 35 nominicarncev,

2. določi 15 projektov, ki bodo prejeli nagrado,

3. izbere tri glavne nagrajence.

Po potrebi izvede obiske projektov.