Výzva 2020

Začiatok výzvy
Ukončenie výzvy
Zverejnenie
nominovaných
Začiatok
verejného hlasovania
Ukončenie
verejného hlasovania
Udeľovanie cien
Začiatok
nasledujúcej výzvy

SozialMarie – cena pre sociále inovácie bude vyhlásená už 16.-krát: Hľadáme v praxi otestované, zabehnuté, efektívne sociálne inovácie z rozličných sektorov v oblasti strednej Európy.

Cena SozialMarie bude udelená najlepším 15 sociálnym inováciám, a to 1. mája 2020 vo Viedni. Prvé tri hlavné ceny sú dotované čiastkami 15 000, 10 000 a 5 000 eur, ďalších dvanásť cien má hodnotu každá 2 000 eur.

Prihlášky sú vítané z celého územia Slovenska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky a od tohto roku i celého územia Chrovátska. Projekty zo Slovinska nesmú byť vzdialené viac ako 300 km vzdušnou čiarou od Viedne.

Prevádzkujete projekt, ktorý čelí sociálnym výzvam a aplikuje inovatívne sociálne riešenia? Prihláste ho!

KTORÉ projekty sa môžu prihlásiť?

 • Projekty jednotlivcov, komerčných firiem, sociálnych podnikov, občianskych iniciatív, mimovládnych organizácií, neziskových organizácií, spolkov, inštitúcií verejnej správy a samospráv
 • Projekty z celého územia Slovenska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Chorvátska.
 • Pre Slovinsko, Poľsko a Nemecko platí nasledovné: Prihlásené projekty nesmú byť prevádzkované viac ako 300 km vzdušnou čiarou od Viedne.

ČO musia prihlásené projekty spĺňať?

 • Prihlásené projekty musia byť v súlade s podmienkami účasti.
 • Projekty musia byť v čase podania prihlášky už dostatočne realizované a musia stále prebiehať. Ukončené projekty a projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.
 • Inovácie projektov musia byť v súlade s našimi Kritériami pre sociálne inovácie.
 • Prihlásenie viacerých projektov je povolené. Takéto projekty však musia byť nezávislé jeden od druhého a musia byť predložené na oddelených prihláškových formulároch.
 • Projekty predložené v minulosti môžu byť znovu prihlásené za podmienky, že im zatiaľ nebola udelená cena.

AKO sa prihlásiť?

 • Prihlášky sa podávajú elektronicky na www.sozialmarie.org za použitia prihlasovacieho formulára.
 • Kompletná prihláška musí byť podaná elektronicky do 23:55 hodiny v utorok 21. januára 2020.
 • Kompletný prihlasovací formulár musí byť vyplnený v dvoch jazykoch: v národnom jazyku predkladaného projektu A v anglickom jazyku. Výnimka: Pre Slovinsko, Nemecko a Poľsko je anglická verzia prihlášky postačujúca.
 • Prihlasovací formulár môže byť odoslaný iba vtedy, ak sú vyplnené všetky jeho povinné časti. Úspešné podanie prihlášky bude potvrdené elektronickou poštou (emailom). 

V súčasnosti pripravujeme nový vizuálny vzhľad a aktualizujeme komunikáciu našich aktivít. Z tohto dôvodu sme interne archivovali našu rozsiahlu elektronickú databázu všetkých predložených projektov za posledných 15 rokov. Naše aktuálne zameranie je orientované na víťazné a nominované projekty, preto iba tie sú viditeľné vo verejne prístupnej databáze. Ostatné predložené projekty nebudú mať verejne prístupný profil na našej webstránke.

Užitočné odkazy