Projekty

Filter    

2024

Víťaz

SL

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Práca

Ostatní

2024

Nominovaný

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Právo, Spravodlivosť

2024

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Chudoba

2024

Nominovaný

AT, AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Životné prostredie

2024

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2024

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Rôznorodosť

Práca

Vzdelávanie

2024

Víťaz

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

2024

Víťaz

HR

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Rôznorodosť

2024

Víťaz

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Umenie a kultúra

2024

Víťaz

HU

Verejná správa

Vzdelávanie

Umenie a kultúra

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2024

Víťaz

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2024

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Vzdelávanie

Životné prostredie