Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Nominovaný

Maďarsko

Právo, Chudoba

2021

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie, Ostatní

2021

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Právo, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Maďarsko, Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Miestny rozvoj

2021

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Právo, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Česká republika

Práca, Sociálna starostlivosť a zdravie, Chudoba

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Ostatní

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2021

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Chorvátsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra, Právo