Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Víťaz

Maďarsko

Právo, Spravodlivosť, Chudoba

2021

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Ostatní

Audience Award Badge

2021

Víťaz

Rakúsko

Práca, Právo, Spravodlivosť, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Maďarsko, Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2021

Nominovaný

Maďarsko

Právo, Spravodlivosť

2021

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Právo, Spravodlivosť, Rôznorodosť

2021

Víťaz

Česká republika

Práca, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Chudoba

2021

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Ostatní

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2021

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie

2021

Víťaz

Chorvátsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra, Právo, Spravodlivosť