2013

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2007

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Právo

2013

Víťaz

Maďarsko

Práca

2007

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Chudoba

2007

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie

2013

Víťaz

Maďarsko

Práca

Audience Award Badge

2015

Česká republika

Práca, Sociálna starostlivosť a zdravie

2012

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2013

Víťaz

Rakúsko

Chudoba

2014

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie

2013

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie