2020

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2020

Víťaz

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2020

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2020

Víťaz

Chorvátsko

Umenie a kultúra, Miestny rozvoj

2020

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Rôznorodosť

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Právo

2020

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Práca

2020

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Práca, Vzdelávanie

2020

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Práca, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Chorvátsko

Vzdelávanie, Právo, Životné prostredie