25 129 32 5 1 3 Vienna 300 km Italy Germany Poland

Spoznajte víťazné projekty ceny SozialMarie 2018!

05/01/18

V utorok 1. mája 2018 bola vo viedenskom ORF RadioKulturhaus už štrnástykrát udelená Cena SozialMarie 15 spoločensky inovatívnym projektom. Kto sú víťazi ceny SozialMarie 2018? Dozviete sa to tu!


Wegweiser (guidepost)

Independend living with personal assistance

Wegweiser (guidepost)@else

Webuni

Liberalizing the access to knowledge

Webuni@else

WON-DER Network for integration in education

Civil alliance for the equal opportunities of disadvantaged/roma youth in education

WON-DER Network for integration in education@else

Responsible Citizenship Program

Responsible Citizenship Program@else

Community Cargobike & Trailer Sharing Platform

Biking together for more livable cities

Community Cargobike & Trailer Sharing Platform@else
nominee

Vestigium

collective growth

Vestigium@else

DBT Center

DBT Center@else

#getthepicture community photo project

Illustrated informational material and exhibition about the experience of domestic violence.

#getthepicture community photo project@else

Globono Consulting

Globono Consulting@else

Center Therapy of Autism

Center Therapy of Autism@else
winner

Bližšie ku komunite

Kontaktné centrum K2 - kontakt s komunitou

Dobrý trh bez odpadu

Verejné podujatie ako prostriedok pre osvetu a budovanie Zero Waste spoločnosti