2022

Nominovaný

Slovensko

Právo, Spravodlivosť, Miestny rozvoj, Chudoba

2022

Víťaz

Slovinsko

Práca, Miestny rozvoj, Ostatní

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2022

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Ostatní

Audience Award Badge

2022

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Právo, Spravodlivosť