10/19/20

Výzva 2021

2020

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Práca, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2020

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Rôznorodosť

2020

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Miestny rozvoj

2020

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Práca, Vzdelávanie

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2020

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Práca

2020

Víťaz

Chorvátsko

Vzdelávanie, Právo, Životné prostredie

2020

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2020

Víťaz

Chorvátsko

Umenie a kultúra, Miestny rozvoj